Professionel ansvarsforsikring

Opdateret 24.05.24

Vi tilbyder en professionel ansvarsforsikring fra 2.975 kr., der er udformet i samarbejde med mæglervirksomheden Marsh og ansvarsspecialisten HDI Danmark.

Din arkitektvirksomheds professionelle ydelse indebærer et professionelt ansvar. Ansvaret skal dækkes af en professionel ansvarsforsikring. Hos Danske Arkitektvirksomheder har vi forhandlet en særdeles fordelagtig aftale med mæglervirksomheden Marsh og forsikringsselskabet HDI Danmark, som vi tilbyder vores medlemmer.

Som medlem af Danske Arkitektvirksomheder er alle nedenstående dækninger omfattet af forsikringspræmien for den professionelle ansvarsforsikring. Der betales dermed ikke ekstra for en erhvervsforsikring, som ellers ofte alene koster op til 5.000 kr. eller mere ekstra i andre selskaber.

Du har også mulighed for at vælge et andet forsikringsselskab. Du skal dog være opmærksom på, at forsikringsselskabets betingelser skal være godkendt af Danske Arkitektvirksomheder.

Med Danske Arkitektvirksomheders aftale med Marsh og HDI Danmark får du en:

 • Fleksibel forsikring der er tilpasset din virksomheds behov
  En nystartet virksomhed har typisk ikke nogen skader i ”bagagen”. Nye medlemmer uden ”gammelt ansvar” betaler derfor kun halv præmie de første to år.
 • Billig præmie og stor rabat for skadefrit forløb
  Som medlem af DANSKE ARK kan nyetablerede virksomheder og andre uden gammelt ansvar, og med begrænset omsætning, forsikres helt ned til 2.975 kr. om året de første 2 år. Når virksomheden reguleres præmien efter omsætning, dækningsvalg og risiko på de enkelte opgavetyper.
 • Forsikring der dækker alle opgavetyper uden køb af tillægsforsikringer
  Forsikringen dækker alle de arbejdsområder som arkitektvirksomhederne har kvalifikationer til at beskæftige sig med. Du skal derfor ikke købe ekstra tillægsforsikringer for bygherrerådgivning, tilstandsrapporter, brandrådgivning eller andre af de arbejdsområder, der fx er kommet til gennem årene.
 • Forsikring med gratis ophørsdækning – også ved konkurs
  Hvis du vil lukke din virksomhed fx ved pensionering eller manglende indtjening, får du en gratis ophørsdækning, der gælder i 5 år – for opgaver udført for forbrugere dog 10 år. Selv i konkurssituationer er der dækning. Den gratis ophørsdækning er også til fordel for bygherren, der dermed er sikret at ansvaret er dækket selvom virksomheden er lukket.
 • Forsikring med flere valg mellem dækningssum alt efter din virksomheds størrelse
  Dækningssummen for ting- og formueskade afhænger af størrelse og arbejdsområde for de opgaver virksomheden løser. For mindre virksomheder er 2,5 mio. kr. typisk tilstrækkeligt til at dække ansvaret på de indgåede aftaler. Store virksomheder vælger oftest større dækninger for at matche de store opgaver. Personskadedækningen er på 25 mio. kr. for alle medlemmer for at matche både lovkrav og de typiske samarbejdspartneres dækning.

Hvis en opgave medfører et større ansvar end den løbende forsikring kan dække, kan det blive relevant at tegne en særskilt projektforsikring.

Markedet for projektforsikringer er dog væsentligt vanskeligere end for få år siden. Blandt andet er præmier og selvrisici meget høje, hvorfor projektforsikring primært giver mening for meget store projekter. Kontakt gerne vores samarbejdspartner Marsh på e-mail: danskeark@marsh.com for at høre om mulighederne. (Kun for medlemmer)

Læs mere om vores projektforsikring

Præmietarif

Præmien for nystartede virksomheder starter i 2023 ved 2.975 kr. og for øvrige medlemmer ved 5.950 kr. Se i øvrigt nedenstående dokument med præmietarif.

Betingelser

Betingelserne for de løbende ansvarsforsikringerne i HDI består af følgende dele:

21-01 TEK DANSKE ARK teknisk rådgivning og bistand samt retshjælp
De særlige betingelser for professionel ansvarsforsikring har Danske Arkitektvirksomheder og HDI udviklet i fællesskab. Betingelserne indeholder et meget stort antal dækningsforbedringer, set i forhold til markedets øvrige forsikringer. De afsluttes med en separat retshjælpsforsikring der gælder for andre områder end det professionelle ansvar.

14-04 EP Almindelige forsikringsbetingelser for kombineret erhvervs- og produktansvar
Denne forsikringsdækning bruges, når arkitekten begår en ansvarspådragende fejl, som enhver anden erhvervsudøvende også kunne have begået. Betingelserne herfor indeholder også en ekstra dækning for produktansvar på nogle få udvalgte områder.

Sådan får du forsikringen

For at tegne forsikring i HDI gennem Danske Arkitektvirksomheder skal du være medlem.

Gå til forsikrings- og indmeldelsesblanketter

Forsikringsbetingelser HDI 15.05.2024
Tarif HDI 2024