Professionel ansvarsforsikring

Opdateret 06.04.18

Vi tilbyder en professionel ansvarsforsikring fra 2.500 kr, der er udformet i samarbejde med mæglervirksomheden Marsh og ansvarsspecialisten HDI Danmark.

Din arkitektvirksomheds professionelle ydelse indebærer et professionelt ansvar. Ansvaret skal dækkes af en professionel ansvarsforsikring. Hos Danske Arkitektvirksomheder har vi forhandlet en særdeles fordelagtig aftale med mæglervirksomheden Marsh og forsikringsselskabet HDI Danmark, som vi tilbyder vores medlemmer.

Som medlem af Danske Arkitektvirksomheder er alle nedenstående dækninger omfattet af forsikringspræmien for den professionelle ansvarsforsikring. Der betales dermed ikke ekstra for en erhvervsforsikring, som ellers ofte alene koster op til 5.000 kr. eller mere i andre selskaber.

Du har også mulighed for at vælge et andet forsikringsselskab. Du skal dog være opmærksom på, at forsikringsselskabet skal være godkendt af Danske Arkitektvirksomheder.

Med Danske Arkitektvirksomheders aftale med Marsh og HDI Danmark får du en:

 • Fleksibel forsikring der er tilpasset din virksomheds behov
  En nystartet virksomhed har typisk ikke nogen skader i ”bagagen”. Nye medlemmer uden ”gammelt ansvar” betaler derfor kun halv præmie de første to år.
 • Forsikring med lav selvrisiko og billig præmie
  Du kan vælge en selvrisiko på kun 15.000 kr., hvor de fleste andre betaler mindst 25.000 kr. For en mindre virksomhed kan den forskel være altafgørende.  Mindre virksomheder bør vælge lavest mulig selvrisiko. 70 pct. af enkeltmandsvirksomhederne i Danske Arkitektvirksomheder har valgt en selvrisiko på 15.000 kr. 
 • Forsikring der dækker alle opgavetyper uden køb af tillægsforsikringer
  Forsikringen dækker alle de arbejdsområder som arkitektvirksomhederne har kvalifikationer til at beskæftige sig med. Du skal derfor ikke købe ekstra tillægsforsikringer for bygherrerådgivning eller andre af de arbejdsområder, der fx er kommet til gennem årene.
 • Forsikring med gratis ophørsdækning – også ved konkurs
  Hvis du vil lukke din virksomhed fx ved pensionering eller manglende indtjening, får du en gratis ophørsdækning, der gælder i  5  år – for opgaver udført for forbrugere dog 10 år. Selv i konkurssituationer er der dækning. Den gratis ophørsdækning er også til fordel for bygherren, der dermed er sikret at ansvaret er dækket selvom virksomheden er lukket.
 • Forsikring med flere valg mellem dækningssum alt efter din virksomheds størrelse
  Dækningssummen for ting- og formueskade afhænger af størrelse og arbejdsområde for de opgaver virksomheden løser. For mindre virksomheder er 2,5 mio. kr. typisk tilstrækkeligt til at dække ansvaret på de indgåede aftaler. Store virksomheder vælger oftest større dækninger for at matche de store opgaver. Personskadedækningen er på 12,5 mio. for alle medlemmer for at matche både lovkrav og de typiske samarbejdspartneres dækning.

Hvis en opgave medfører et større ansvar end den løbende forsikring kan dække, anbefaler vi at tegne en særskilt projektforsikring.

Læs mere om vores projektforsikring

Præmie

Præmien for nystartede virksomheder starter ved 2.500 kr og for øvrige medlemmer ved 5.000 kr. Se i øvrigt nedenstående dokument med præmietarif.

Betingelser

Betingelserne for de løbende ansvarsforsikringerne i HDI består af tre dele:

Ansvarsbetingelser for teknisk rådgivning og bistand (TEK-13-06)
De generelle betingelser gælder, hvor der ikke er særlige betingelser aftalt. Danske Arkitektvirksomheder har forhandlet et stort antal forbedringer til de generelle betingelser. Se disse under DA-16-01.

Særlige betingelser for Danske Arkitektvirksomheder (DA-16-01)
De særlige betingelser indeholder alle de særlige dækninger som Danske Arkitektvirksomheder og HDI har udviklet i fællesskab.

Almindelige forsikringsbetingelser for kombineret erhvervs- og produktansvar (EA-14-04)
Som det sidste omfatter forsikringen den såkaldte almindelige erhvervsforsikring. Den bruges, når arkitekten begår en ansvarspådragende fejl, som enhver anden erhvervsudøvende også kunne have begået. Betingelserne herfor er det tredje sæt, som også indeholder en ekstra dækning for produktansvar på nogle få udvalgte områder.

Danske Arkitektvirksomheders betingelser for professionel ansvarsforsikring hos HDI Danmark
Præmietarif 2018