BRANCHESAMARBEJDE

Opdateret 04.07.17

Vi har et stort fokus på at skabe flere og stærkere alliancer i arkitekt- og byggebranchen. Mange af vores mærkesager deler vi med andre interessenter fx den grønne omstilling, transaktionsomkostninger, renovering og værdiskabelse i byggeriet. Her er det naturligt for os at støtte hinandens initiativer men også at sætte fælles projekter i søen.

Formålet er at styrke synligheden af den værdi vores medlemmer skaber, at øge tværfagligheden i branchen, sætte en politisk dagsorden og samtidig at være med til at sikre, at vores medlemmer kan blive ved med rekruttere dygtige, erhvervsparate og innovative medarbejdere.

Fælles faglige initiativer

Derfor samarbejder vi også med en lang række af byggebranchen og arkitektfagets primære aktører. Det gør vi løbende gennem diverse udvalg og grupper – men også på udvalgte temaer og fokusområder. Her kan du se nogle af de faglige initiativer vi bakker op om:

 • VærdiBYG Værdiskabende Byggeproces (VærdiBYG) er resultatet af et initiativ taget af syv af byggeriets toneangivende organisationer. Vi ønsker sammen med BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og TEKNIQ at tage fat i problemerne og udfordringerne i byggeriet og i byggeriets processer.
 • Renovering på Dagsordenen Med det partnerdrevne initiativ ’Renovering på dagsordenen’ samarbejder 12 af byggeriets centrale organisationer herunder Bygherreforeningen og Grundejernes investeringsfond om at sætte renovering på dagsordenen overfor offentligheden, politikere og byggebranchen.
 • RENOVER prisen er stiftet af Realdania og GI med henblik på at anerkende renoveringsprojekter, der er med til at vise vejen for, hvordan vi bedst løser den store samfundsmæssige opgave, det er at få opdateret den eksisterende bygningsmasse i Danmark. RENOVER Prisen skal give renovering den synlighed og status, som renovering fortjener. 
 • Danske BoligArkitekter skal hjælpe boligejerne med inspiration og rådgivning ved større boligforbedringer, og derigennem øge boligejernes livskvalitet. Samtidig lægger ordningens arkitekter stor vægt på energioptimering af boligerne. Danske BoligArkitekter er et samarbejde mellem Bolius Boligejernes Videncenter A/S og Danske Arkitektvirksomheder. 
 • InnoBYG er byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri. InnoBYG er medfinansieret af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. I InnoBYG samles branchen på tværs af faglighed og har fokus på videndeling, netværk og udvikling i branchen og hos medlemmerne både inden for landets grænser og internationalt.

 Herudover vi diverse samarbejder og løbende dialog med:

 • Akademiske Arkitektforening
 • Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD)
 • Danske Landskabsarkitekter
 • Konstruktørforeningen (KF)
 • Arkitektskolen i København (KADK)
 • Arkitektskolen Aarhus
 • DAC
 • ACE
 • Green Building Council