Piktogram med byskilt

Arkitekter er afgørende for den grønne omstilling

Dato 16.11.21 |
Af:
Lene Espersen

Alt for ofte munder gode visioner om grønne åndehuller, nye bydele og flotte byggerier ud i mislykkede projekter. Den grønne omstilling kan kun lykkes, hvis vi styrker arkitekturpolitikkerne og inddrager arkitekterne mere. Adm. direktør i Danske Arkitektvirksomheder, Lene Espersen, har i forbindelse med Kommunalvalget 2021 skrevet et debatindlæg om arkitekternes rolle i den grønne omstilling.

Byggeri og arkitektur spiller en stor rolle i håndteringen af klimakrisen og den grønne omstilling. Derfor skal vi sørge for at inddrage innovative arkitekter, når vi i fremtiden udvikler vores byer og byrum. Vi skal skabe grønne løsninger, som effektivt og billigt kan ruste byerne mod fremtidens klimaforandringer ved at håndtere store regnskyl og forebygge oversvømmelser.

Bæredygtige ambitioner

Udover at være en del af håndteringen af klimakrisens konsekvenser, er arkitektur også en afgørende del af vores arbejde med at reducere vores udledning af CO2 og materialeforbrug. I fremtidens bæredygtige byer bruger vi vores byggeri til at binde CO2 i stedet for at udlede. Vi bygger i træ og andre bæredygtige materialer. Vi bygger bæredygtige bygninger, der danner rammer om fællesskaber, åbner vores byer op og skaber grønne åndehuller. Primært ved at renovere bygninger fremfor at bygge nyt, og når der nybygges, så anvendes cirkulære byggematerialer.

Alt for ofte mislykkes bydele

Det kan kun lykkes, hvis vi styrker vores anvendelse af arkitekturpolitik og inddrager arkitekterne mere i vores byudvikling- og planlægning. Alt for ofte munder gode visioner og ambitioner om grønne åndehuller, nye bydele og flotte byggerier ud i mislykkede projekter, der hverken er til glæde for borgere eller skaber smartere og mere bæredygtige byer. Der er behov for at tænke langsigtet, når der investeres. Derfor er det også helt afgørende, at kommunalvalget bliver et grønt klimavalg, der sikrer flere arkitekter en fast plads om bordet, når valgets vindere og byrådspolitikere udvikler fremtidens byer og bydele.

Læs hele debatindlægget hos Byrumsmonitor