Foto fra Løget By

Høringssvar: Almene boliger og midlertidig regulering af boligforholdene

Dato 19.08.20 |
Af:
Sacha Mortensen

Foto: Løget By af Pluskontoret / Fotograf Jesper Balleby

Danske Arkitektvirksomheder har i tæt samarbejde med BL været meget aktive i at få frigjort den lange renoveringskø i Landsbyggefonden som led i en politisk boligaftale. Det er jo heldigvis lykkedes, selvom det krævede et flertal uden regeringen, før den endelig aftale forelå.

Der er godt for den almene sektor, og byggeriet der nu frigøres renoveringsopgaver i de fleste af landets kommuner for 18,4 mia. kr., og det er vel at mærke over 2020-2021.

Forslaget om frigivelse af midlerne er sendt i høring, og Danske Arkitektvirksomheder har sammen med BL - Danmarks Almene Boliger sendt et høringsvar til Boligministeriet.

Undgå en ny kø!

De væsentligste bekymringspunkter, som vi fremfører sammen med BL i vores høringssvar, er for det første, at der er alt for lidt fokus fremadrettet på klima og grønne renoveringer, og vi anser det ikke for tilstrækkeligt, at der laves en grøn screening af nogle projekter på ventelisten.

Konkret foreslår vi, at dele af Nybyggerifonden aktiveres og omdannes til en klimafond, der gør de støttede renoveringer grønnere og kan dedikeres til energirenoveringer.

For det andet er der afsat alt for få midler til den fremtidige renoveringsindsats, og det betyder en ny, lang kø af projekter vil hobe sig op om fem år. Det er ikke klogt.

Vi er sammen med en række andre brancheorganisationer enige om, at konjunktursituationen naturligvis skal afspejle, hvor meget man sætter i gang samtidig, men det er ikke klogt at bremse så hårdt op for renoveringer fremadrettet. Derfor foreslår vi et monitoreringsudvalg, der kan overvåge konjunktursituationen lokalt, men som udgangspunkt skal renoveringsrammen være et par mia. kr. højere for at undgå ny kø.

Social bæredygtighed nedprioriteres

For det tredje ser vi en nedprioritering af tilgængelighed, og det er intet mindre end en skandale. Vi har en aldrende befolkning - også i den almene sektor, og mange vil gerne blive boende i et hjem, de har boet i det meste af deres voksne liv. Der vil dermed være behov for at sikre trygge rammer for gangbesværede ligesom andre grupper med handicap også skal have adgang til den almene sektor.

Vi er også dybt bekymrede over, at de tryghedsskabende tiltag, der skaber tryghed og trivsel for beboerne nedprioriteres. Den sociale bæredygtighed hviler jo netop på, at beboerne trives, og derfor er denne disponering sammen med nedprioritering af den boligsociale indsats meget uforståelig.

Vi håber, såvel ministeren som Folketingets partier vil læse vores høringssvar med omhu og lave de nødvendige justeringer af den politiske aftale. Den kan godt gøres bedre.

Læs hele høringssvaret herunder.

Høringssvar ang. almene boliger og regulering af boligforhold