Piktogram Megafon

Kreativitet skal blomstre gennem samarbejde

Dato 24.02.21 |
Af:
Ida Fink Speiermann

Kreativiteten i byggebranchen vil blomstre, hvis vi ikke drukner i regler. Vi skal være flere tidligt i projektet, øge digital vidensdeling og have mere sund konkurrence om opgaverne, så der bliver plads til nye aktører på markedet.

Sådan skriver Danske Arkitektvirksomheders direktør Lene Espersen i en kronik i magasinet BYGTEK. Hun taler for mere samarbejde på et tidligere tidspunkt i projekterne med øget digital vidensdeling sammen med en lang række af byggebranchens primære organisationer. Her får du et uddrag af artiklen der også understreger, at regler kan gå voldsomt ud over kreativiteten og innovationen:

I de senere år har vi set adskillige tilfælde, hvor virksomheder i byggebranchen finder sammen. Der er egentlige fusioner og opkøb, som når ingeniør- og arkitektfirmaer går sammen, men der bliver også indgået mere løse, men stadigt forpligtende, strategiske samarbejder, hvor en række firmaer over en årrække samarbejder med en offentlig myndighed. 

Men hvad signalerer denne udvikling, når den netop sker i byggeriet? I mange brancher ser man jo det stik modsatte – at virksomheder bliver splittet op, så de hver især kan holde fokus på deres kompetence og kundegruppe.

Det handler for en stor del om kompleksitet. Byggeprocesser har alle dage været komplekse, men de bliver det kun alt mere i takt med, at krav til især bæredygtighed, men også andre parametre, bliver strammet. Det er nemmere at styre og koordinere, hvis én enhed, hvad end det er én virksomhed eller et etableret team af virksomheder, holder i alle tråde.

Regler går ud over kreativiteten

Vi bakker helhjertet op om stramningerne i reglerne, som bliver født af energikrav, brand- og certificeringskrav, bæredygtighedskrav, mv. – måske ikke om ambitionsniveauet af hver enkelt af dem, men om princippet bag dem. Men samtidig vil vi pege på en risiko: Nemlig, at der bliver brugt så meget energi på at overholde alskens regler, at det går ud over kreativiteten i byggeriet. Kreativiteten – den gode og eksperimenterende arkitektur og de tekniske løsninger og beregninger, der gør den mulig – er et adelsmærke for den danske byggebranche, og sådan skal det blive ved med at være.

Langt hen ad vejen er kompleksiteten for kompleksitetens skyld kreativitetens fjende. Så hvad kan vi gøre for at mindske kompleksiteten, uden at dette står i vejen for skrappere krav til f.eks. bæredygtighed?

Sid tidligt med om bordet

Lad os begynde med at gribe i egen barm, som branche: Virksomhederne kan blive bedre til at gå i dialog med hinanden fra begyndelsen af et projekt. Det går bedre, hvis alle interessenter sidder om bordet så tidligt som muligt og kan drage fordel af hinandens viden med en åben samarbejdsinteresse, der prioriterer en fælles succes højere end den enkeltes profitmargin. Igennem god styring og en fælles forståelse for byggeriets målsætninger kan nye regler inkorporeres i de enkelte projekter.

Læs hele kronikken