Jakob Sandell stilbillede

Jakob Sandell fra Schønherr: Vi skal lære at samarbejde på nye måder

Dato 21.02.24 |
Af:
Klara Reetz

Hvis vi skal klima- og biodiversitetskrisen til livs, bliver vi nødt til at lære at organisere os og samarbejde på nye måder. Jakob Sandell fra Schønherr fortæller om, hvordan klimatilpasningsprojektet Karens Minde Aksen er et succesfuldt eksempel på et projekt, der både håndterer komplekse problemstillinger og giver værdi til et lokalområde. 

Jakob Sandell håber, at den nye nationale arkitekturpolitik har en forståelse for de store udfordringer, vi står over for med klimaforandringer, herunder med mere vand, stigende temperaturer og tab af biodiversitet. Han peger samtidig på, hvor vigtigt det er at tale sammen på tværs af interesser for at komme de komplekse udfordringer til livs: 

“Med tætte samarbejder er det lykkedes at få skabt et projekt, der ikke bare håndterer regnvandsproblemer, men også skaber nye parkoplevelser, nye rekreative muligheder og forøger begrønningen og biodiversiteten i området.” 

Igennem en række videoer taler Danske Arkitektvirksomheder med en række aktører fra arkitektbranchen om deres ønsker til en ny national arkitekturpolitik, og hvad de tror, der skal til, for at vi kan komme i mål. Denne gang kan du møde landskabsarkitekt og associeret partner hos Schønherr, Jakob Sandell.