Illustration af Senior Campus Creo Arkitekter
Senior Campus ved Allerød er et koncept, der skal vise, hvordan fremtidens seniorboliger kan se ud. Med fælles faciliteter og lejligheder i forskellige størrelser.

Arkitektur der udfordrer og fungerer

Opdateret 11.01.18 |
Af:
Mia Winther-Queen

Illustration: CREO ARKITEKTER

CREO ARKITEKTER's 50 medarbejdere arbejder inden for alle grene af arkitekturen. Det giver en sund virksomhed med plads til nyskabende projekter.

Boliger, erhvervsbyggeri, kulturarv og renovering, undervisning, kultur, sundhed og bygherrerådgivning. CREO ARKITEKTER har sat sig på alle grene af arkitekturen.

“Vi har aldrig været fortalere for, at vi kun vil arbejde inden for et bestemt segment. Vi har en bred sammensætning af kompetencer hos vores medarbejdere, samtidig mener vi, at man står stærkere, når man arbejder sammen - det gælder både i huset og med andre tegnestuer,” siger partner og ansvarlig for CREO bolig, Lars Møller Christensen.

Det har ikke altid været en bred palette, der har præget virksomheden. CREO tog fat i de første projekter i 1950’erne. Dengang var det sygehusbyggerier, der fyldte på tegnebrættet, men i dag giver det god mening at brede sig over forskellige opgavetyper.

“Vores kernekompetencer er de klassiske arkitektursegmenter, men det betyder ikke, at vi ikke kan udvikle os. Inden for hvert segment sker der hele tiden en udvikling, fx er det i dag nødvendigt for os at have medarbejdere der kan arbejde med DGNB eller er uddannet passivhusdesignere. Når vi har spredt os ud på flere områder, så kan vi fastholde en vis størrelse, fordi vi kan skrue op eller ned for et bestemt segment alt efter, hvordan markedet er,” siger partner og chef for CREO København, Jes Johannsen.

Virksomhedens størrelse giver sikkerhed

Tegnestuen består i dag af 50 medarbejdere fordelt på kontorer i Aarhus, København og Odense, sidstnævnte er virksomhedens hovedkontor. De syv partnere er enige om, at den størrelse har sine fordele for virksomheden.

“Det er ikke ambitionen, at vi skal vokse til 300 mand. Partnerne kan, med vores nuværende størrelse, følge med i alt, hvad der foregår i virksomheden. Det betyder, at vi har et større overblik over, hvilke opgaver vi sidder med, hvor i processen, vi er osv. Det betyder, at arbejdet er mere struktureret, og at vi kan fokusere på at lede og udvikle,” siger Jes Johannsen. Lars Møller Christensen, der også er partner i CREO er enig - og han mener også, at det giver en sikkerhed for både medarbejdere og partnere.

“Partnernes opgave er at være bindeled og fødselshjælpere på projekterne. Det gør vi bedst, når vi har overblik over, hvad der ellers sker rundt i virksomheden. Det giver en indbygget sikkerhed, fordi vi ved, hvad det er for et mandskab, vi har, og hvilke opgaver, vi kan byde ind på. Du kan ikke trylle 5-6 kompetente medarbejdere op ad lommen, så derfor vil vi have en størrelse, som vi kan holde - og som er stabil over en årrække,” siger Lars Møller Christensen.

“Vores kernekompetencer er de klassiske arkitektursegmenter, men det betyder ikke, at vi ikke kan udvikle os. Når vi har spredt os ud på flere områder, så kan vi fastholde en vis størrelse, fordi vi kan skrue op eller ned for et bestemt segment alt efter, hvordan markedet er.” Jes Johannsen, chef for CREO København

God arkitektur er mere end æstetik

Tager man et kig på CREO ARKITEKTERs hjemmeside, finder man hurtigt ud af, at de har missionen “Vi vil skabe udfordrende arkitektur der fungerer”. Det har i flere år været agendaen og målet for virksomhedens projekter.

Et af virksomhedens nuværende projekter består af svømmehal og dykkercenter, seniorpark, hotel og spisehus. Projektet hedder Oure Park og ligger på Fyn. Som et særligt element vil der være et dybvandsdykkercenter med et bassin formet som en keglestub på 33 meter i dybden. Det bliver kun den fjerde af sin slags i Europa. Centret er realiserbart, men samtidig nytænkende.

“Vi tænker miljøet ind, både den eksisterende natur omkring parken, men også det liv og de brugere, der er der i forvejen. Ved siden af ligger fx Oure Idrætsefterskole, der både er en inspiration og en institution der vil kunne bruge centret i fremtiden. Dykkercentret er en udfordring, fordi det ikke er noget, vi har arbejdet med før, men her ser vi vores samarbejdsevner som en klar styrke,” siger Lars Møller Christensen.

Et andet af virksomhedens projekter er en ”seniorcampus”, som på nuværende tidspunkt er på udviklingsstadiet. Ideen er at samle 300 seniorboliger i varierende størrelse, organiseret omkring en række bemandede services. Det er et såkaldt “full-service” koncept, der hidtil ikke er set i Danmark.

“Vi har udviklet på projektet i et halvt år men uanset, om det er nyt for Danmark eller ej, så skal det være realiserbart. Vi har ikke en bestemt æstetisk stil i vores projekter. Når vi får en ny opgave, så gnider vi os i øjnene for at starte forfra. Det er opgaven, der dikterer, hvad vi laver - hvilke materialer og hvordan, det skal se ud. Det er indhold og funktion, der bestemmer,” siger Jes Johannsen.