Danmarks nye erhvervsklynge for byggeri og anlæg

Dato 06.10.20 |
Af:
Anne Fjord Sørensen

Uddannelses- og forskningsministeriet har netop udpeget en ny organisation som den officielle erhvervsklynge for byggeri og anlæg. Samtidig imødekommes en ansøgning om midler til at drive klyngen med en bred vifte af aktiviteter i hele landet.

En stribe organisationer er gået sammen om at etablere et nyt samlingspunkt for alle i bygge- og anlægsbranchen, som ønsker viden og samarbejde om innovation, grøn omstilling og ny teknologi.

Branchens nye erhvervsklynge er resultatet af, at flere eksisterende organisationer lægges sammen for at skabe ét slagkraftigt mødested for branchens aktører, og samtidig gøre det muligt at være til stede overalt i Danmark med kontorer i Albertslund, Odense og Aalborg.

Den grønne omstilling i byggeriet er afgørende

"Byggeri og anlægsbranchen er omdrejningspunktet for at levere løsninger på nogle af de helt store megatrends og samfundsudfordringer. Byggeriet står for 40 % af Danmarks energiforbrug og 30 % af CO2 udledningen. Derfor er den grønne omstilling i byggeriet afgørende. Klyngen vil udover sikre 'best practices' i Danmark. Og en skalering af smarte løsninger, inden for eksempelvis cirkulær økonomi skal også medvirke til at få den danske bygge- og anlægsbranche frem i det internationale førerfelt, når det gælder løsninger inden for grøn bæredygtigt byggeri, koblingen med andre sektorer om smart cities og en samfundsøkonomisk klog grøn omstilling" udtaler Lene Espersen, direktør hos Danske Arkitektvirksomheder.

"Klyngen vil medvirke til at få den danske bygge- og anlægsbranche frem i det internationale førerfelt, når det gælder løsninger inden for grøn bæredygtigt byggeri" Lene Espersen, Danske Arkitektvirksomheder 

Den nye erhvervsklynge henvender sig til alle aktører i byggebranchen; lige fra rådgivere, entreprenører og håndværkere over materialeproducenter, teknologiproducenter og leverandører til kommuner, bygherrer og investorer samt viden- og uddannelsesinstitutioner. 

Målet er at bringe hele værdikæden sammen og at fremme innovation, produktivitet, eksport og vækst i en branche, som er præget af et stort innovationsbehov, hastig teknologisk udvikling og krav om bæredygtighed og klimatilpasning i såvel materialer, produkter, byggeproces som drift af bygninger og anlæg.

En stærk kreds står bag den nye erhvervsklynge

Den nye erhvervsklynge er en non-profit forening ledet af en bestyrelse, som primært vil bestå af repræsentanter fra erhvervslivet. De to nationale innovationsnetværk InnoBYG og Smart City Cluster Denmark, samt den regionale klynge BYG FYN i Odense fusioneres ind i den nye organisation. Ligesom dele af Gate 21 i Østdanmark og Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark bliver del af den nye erhvervsklynge. BLOXHUB i København bliver en tæt strategisk samarbejdspartner.

Bag klyngen står også videninstitutionerne Alexandra Instituttet, Arkitektskolen Aarhus, Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, FORCE Technology, Kunstakademiets Arkitektskole, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Teknologisk Institut, University College Lillebælt, VIA University College, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet

Følgende branche- og erhvervsorganisationer står bag klyngen: BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, Dansk Beton, Dansk Byggeindustri, Dansk Håndværk, Danske Arkitektvirksomheder, DI Byg, DI Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, SMV Danmark og TEKNIQ.

Den nye erhvervsklynge slår dørene op i januar 2021.