Foto fra Dansk Industri

Byggeriets stemme styrkes

Dato 01.09.21 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Jens Markus Lindhe

DI har vedtaget en sammenlægning af DI Dansk Byggeri og DI Byg til branchefællesskabet DI Byggeri. Det er en styrkelse af byggeriets stemme udadtil og vil også styrke byggeriets position indadtil som den største brancheforening i Dansk Industri, udtaler Lene Espersen.

DI’s nye branchefællesskab DI Byggeri samler en meget stor del af byggeriets virksomheder og organisationer - lige fra internationale producenter til den brede vifte af håndværkere og byggebranchens SMV-virksomheder. Det styrker byggeriets stemme udadtil, at en meget stor andel af byggeriets værdikæde nu kan tale med en fælles stemme i den offentlige debat, siger Lene Espersen, adm. direktør i Danske Arkitektvirksomheder. Hun uddyber:

"Vi er meget glade for, at det er lykkedes at få samlet DI Dansk Byggeri og DI Byg i et fælles branchefællesskab. Byggeriet skal være en nøglespiller i den grønne omstilling, hvor vi - ikke mindst via klimapartnerskabets mange anbefalinger - skal bidrage til en markant CO2 reduktion og energieffektivisering i Danmark. Her vil det nye branchefællesskab kunne tale med en større ”megafon” og samtidig have en større eksekveringskraft rent politisk."

"Det nye branchefællesskab vil kunne tale med en større ”megafon” og samtidig have en større eksekveringskraft rent politisk." Lene Espersen, adm. dir. Danske Arkitektvirksomheder

I følge DI bunder sammenlægningen i et ønske om at stå samlet og dermed at kunne finde brede løsninger på branchens fælles udfordringer, herunder bæredygtighed, digitalisering og produktivitet. De fleste virksomheder i branchen står nemlig med fælles udfordringer. Det drejer sig om grøn omstilling, nye teknologier og samarbejdsformer på tværs af værdikæden. Ved at slå kræfterne sammen kan der skabes bedre løsninger og rammer til gavn for alle aktører i branchen.

For Danske Arkitektvirksomheder betyder sammenlægningen også en styrkelse af byggeriets dagsordener indadtil i DI, da byggeriet nu vil være den største brancheforening i DI. Lene Espersen forklarer:

"Det betyder, at vi i endnu højere grad vil kunne italesætte og sikre fokus på vores udfordringer og muligheder, som i den grad er aktuelle for alle vores medlemmer som fx. efterlevelse af ABR regler, reducering af transaktionsomkostninger i udbud og konkurrencer samt at fremme digitalisering uden at gøre dette til en stor økonomisk byrde for arkitektvirksomhederne. Og ikke mindst giver det mulighed for at italesætte behovet for ambitiøse bygherrer der tænker langsigtet og i kvalitet – alle dagsordner som Danske Arkitektvirksomheder arbejder med dagligt."

I forlængelse af sammenlægningen skal der ansættes en ny branchedirektør, der skal være ansvarlig for den politiske interessevaretagelse i DI Byggeri.