Foto kursus
Lær at arbejde med strategisk forretningsudvikling på vores og CBS' uddannelse "Bliv klogere på din bygherres business case".

En strategi fremtidssikrer din virksomhed

Opdateret 25.04.18 |
Af:
Mia Winther-Queen

Foto: Abdelah Ihadian

Opkøb og fusioner er en tydelig tendens i byggebranchen, som arkitektvirksomhederne skal være opmærksomme på. En veludført strategi kan være med til at sikre, at din virksomhed består selv i opbrudstider, fortæller ph.d., partner hos Strategos og underviser på Danske Arkitektvirksomheders uddannelse i forretningsudvikling, Mark Holst Mikkelsen. 

Strategi og forretningsudvikling skal have en central placering på en arkitektvirksomheds dagsorden, når det handler om fornyelse og fremsyn. Den tydelige tendens i branchen, hvor arkitektvirksomheder fusionerer eller bliver opkøbt viser, hvor vigtigt det er at tænke fremad.

En strategi lægger rammerne for fornyelse og vækst hos virksomheden, imens forretningsudviklingen er den motor, som skal være med til at sikre, at den nye kurs kan realiseres. Strategi og forretningsudvikling kan du blive klogere på, når vi afholder tredje modul af vores uddannelse “Bliv klogere på din bygherre” i samarbejde med CBS Executive. Mark Holst Mikkelsen, der er en af underviserne på kurset, har både stor praktisk erfaring og forsket i, hvordan virksomheder får succes med deres strategier. Ifølge ham er det vigtigt at have in mente, at en strategi skal være fleksibel for at fungere.

“Når der sker en udvikling, som den der er i gang i byggebranchen, så skal man være vaks ved havelågen. Det betyder, at der kan åbne sig nye muligheder, men der vil også være nogle forretningsmodeller, som vil blive forældede. Strategien er en dynamisk størrelse, som skal ses som et værktøj, der kan forberede dig på og sikre, at du kommer styrket ud af fx brancheglidninger,” siger Mark Holst Mikkelsen, der skal undervise på tredje modul af uddannelsen “Bliv klogere på din bygherres business case”.

"Strategien er en dynamisk størrelse, som skal ses som et værktøj, der kan forberede dig på og sikre, at du kommer styrket ud af fx brancheglidninger,” Mark Holst Mikkelsen, ph.d. og partner i Strategos

En succesfuld strategi skal give mening for alle

En virksomhed skal være opmærksom på, hvilke tendenser, der er i branchen både nationalt og globalt. Ifølge Mark Holst Mikkelsen vil det være en ledelsesopgave at sætte sig ind i tendenserne for på den måde at kunne fremtidssikre virksomheden. Men forskningen viser, at der især er én ting, der er vigtigt for, at en virksomhed lykkedes med deres strategi.

“Hvis en virksomhed skal lykkes med sin strategi, så skal den give mening for dem, der skal arbejde med den - det vil fx sige virksomhedens medarbejdere og samarbejdspartnere. De skal kunne se sig selv i den og være bevidste om, hvordan de konkret kan arbejde med strategien. Som ledelse kan man fx i starten af processen udvælge personer, som man indgår i en tæt dialog med om den strategi, som er undervejs. Det gør det muligt at skabe en fælles mening, og de involverede vil typisk være langt mere motiverede og mere klar til at handle, når tiden er inde til det, siger Mark Holst Mikkelsen.

Formålet med 3. modul af Danske Arkitektvirksomheders uddannelse i forretningsudvikling er at give arkitektvirksomhederne værktøjer til at arbejde strategisk med forretningsudvikling og i højere grad tænke strategi som noget, der kontinuerligt skal arbejdes med i den daglige drift.

“Vi arbejder med en slags ”både og” model for strategi. For det første skal man være en dygtig arkitekt, og være stolt over det man har udrettet, fordi det er drivkraften for mange ting. Men samtidig skal man orientere sig mod fremtiden og de måder, hvorpå man kan sikre, at man også driver en succesfuld virksomhed om nogle år,” siger Mark Holst Mikkelsen.

Tilmeld dig og læs hele programmet for tredje modul af vores uddannelse “Bliv klogere på din bygherre”