Foto af lejligheder
Trio Arkitekter arbejder ofte for boligforeninger og andre ikke-professionelle bygherrer, som ikke har kendskab til deres ansvar og derfor skal klædes på. Et besøg fra Videntjenesten for arbejdsmiljø gav anledning til en god drøftelse af nuværende rutiner.

Trio Arkitekter fik hjælp af Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

Dato 11.08.21 |
Af:
Signe Mehlsen

Foto: Trio Arkitekter

Som arkitektvirksomhed har du gratis adgang til viden om arbejdsmiljø. Det har Trio Arkitekter benyttet sig af, da de havde besøg af Signe Mehlsen fra Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere til en gennemgang af bygherrens og projekterendes arbejdsmiljøansvar.

”Som projekterende og rådgivere har vi nogle arbejdsmiljøpligter, som vi skal overholde, og vi skal også kunne rådgive vores bygherrer om deres ansvar”, fortæller partner og bygningskonstruktør Kasper Kjær Haslebo som begrundelse for Videntjenestens besøg. Trio Arkitekter arbejder ofte for boligforeninger og andre ikke-professionelle bygherrer, som ikke har kendskab til deres ansvar og derfor skal klædes på. Oplægget gav anledning til en god drøftelse af nuværende rutiner, og hvem der gør hvad.

"Det handler om allerede under projekteringen at få forholdt sig til kommende arbejdsmiljøproblemer på byggepladsen, så vi kan finde nogle gode løsninger." Kasper Kjær Haslebo, partner, Trio Arkitekter

”Det var godt at få gennemgået reglerne – især for vores nyere medarbejdere – og have en snak om, hvordan vi skal gribe ansvaret an. Det handler om allerede under projekteringen at få forholdt sig til de kommende arbejdsmiljøproblemer på byggepladsen, så vi kan finde nogle gode løsninger og stille de rette krav i udbudsmaterialet”, forklarer Kasper Kjær Haslebo.

Opdatering af plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Efter besøget fremsendte Signe Mehlsen en række informationsmaterialer og links. Hun gennemgik desuden tegnestuens skabelon for plan for sikkerhed og sundhed (PSS) og kom med forslag til justeringer i forhold til Trio Arkitekters typiske opgaver, som er bygningsrenovering, vedligeholde og byfornyelse.

”Det var godt at få nogle eksterne øjne på vores skabelon, så vi er sikre på, at den er opdateret i forhold til nyeste lovgivning og indeholder de nødvendige informationer”, fortæller konstruktionsingeniør Michael Bülow, som bl.a. er arbejdsmiljøkoordinator og i forbindelse med besøget stod over for et nyt udbud, hvor PSS’en skulle vedlægges.