Foto af Lene Espersen

Der er ingen undkskyldning længere...

Dato 03.11.21 |
Af:
Lene Espersen

Foto: Michael Bo Rasmussen / Green Hub Denmark

Udmøntning af den politiske aftale for bæredygtigt byggeri ligger lige om hjørnet, og i Forum i København mødes arkitekter, producenter, entreprenører og iværksættere i byggebranchen i disse dage for at diskutere den grønne omstilling i byggeriet. Danske Arkitektvirksomheder bakker op med input og aktuelle debatter.

I disse dage mødes topledere fra hele verden i Glasgow til FN's årlige klimatopmøde. Og det er ved at være sidste udkald, hvis vi skal have en forhåbning om, at kunne nedbringe CO2 udledningen og dermed bremse klimaforandringerne. Det tyder på, at aftalerne og forhandlingerne går den rigtige vej globalt set.

I Danmark venter der også forandringer med den politiske aftale for bæredygtigt byggeri, og vi er i arkitektbrancen indstillet på, at byggeriet også må tage sin del. Aftalen betyder bl.a., at der fra 2023 stilles en række klimakrav til al nybyggeri og der indføres også obligatorisk beregning af miljøbelastningen af al nybyggeri. Den sætter de langsigtede rammer for en ambitiøs omstilling i den danske bygge- og anlægssektor, hvor Danmark bliver et foregangsland i omstillingen til et mere bæredygtigt byggeri ved at stille klimakrav. 

Det er et syvmileskridt for den grønne omstilling. Ikke mindst, hvis de offentlige bygherrer går foran med totaløkonomi, livscyklusberegninger og anvendelse af den frivillige bæredygtighedsklasse, vil det medføre et offentligt byggeri der har højere kvalitet og som tilvælger de langsigtede samfundsgevinster.

Byggeriets bidrag til at nedbringe CO2-udledningen vil være en afgørende faktor for, at Danmark kan nå klimamålsætningen i 2030. Og samtidig giver det byggebranchen mulighed for at kunne nå at omstille sig. Det giver fantastiske muligheder for innovation og eksport af grønne løsninger.

CO2-krav fra 2023 = Flere cirkulære udbud

Allerede fra 2023 skal der indføres CO2-krav til nybyggeri, der er større end 1.000 kvadratmeter, og fra 2025 vil der blive stillet CO2-krav til nybyggeri generelt. Vi skal altså kort sagt bygge klogere, med materialer som holder længere, med materialer som kan bruges igen og igen, materialer som kan skilles ad OG har begrænset udledning af CO2 i produktionen. Genbrug og genanvendelse kommer derfor til at spille en afgørende rolle i fremtidens byggeri.  

MEN - genbrugte og genanvendte materialer udfordrer også de eksisterende udbudsrammer i byggebranchen og spænder ben for bæredygtig nytænkning. Og det er ærgerligt – men også forståeligt, at professionelle bygherrer som fx boligselskaberne, staten og kommuner er nødt til at have fuldstændig styr på det juridiske, forsikringsmæssig og ikke mindst økonomiske, da pengene jo er vores alles. Derfor besluttede Danske Arkitektvirksomheder allerede for over et år siden, at dét skulle der tages hånd om. Og – det blev der – for i slutningen af september i år, kunne vi samme med Danske Advokater præsentere en vejledning til cirkulære udbud målrettet bygherrer og bygherrerådgivere. Ja – målrettet alle der ønsker at indtænke og prioritere cirkularitet i deres udbud af byggerier. Så nu er det muligt dels at få et overblik over, hvordan det kan gribes an, hvilke modeller der kan bruges og ikke mindst, at hente kontraktskabeloner, udbudsparadigmer samt partnerskabsaftaler via Danske Arkitektvirksomheders hjemmeside. Der er altså ingen undskyldning længere.

Byg mindre og byg smukt!

De kommende krav til bæredygtighed og et reduceret forbrug af CO2 og ressourcer i byggeriet kræver både omtanke, nye vaner og samarbejde. På Building Green 2021 i Forum inviterer vi til debat om, hvordan vi får skrumpet byggeriet gennem genanvendelsen, gennem de rette materialevalg (eller fravalg), gennem renovering og fokus på langtidsholdbare – og ja - smukke løsninger. Det smukke og uimodståelige er nemlig også bæredygtigt. Den debat tager vi også på Building Green, når nutidens ”Bauhaus” præsenteres og diskuteres af nogle af frontløberne på den danske side af det Europæiske initiativ ”New European Bauhaus”.

Klimakrav til byggeriet er nemlig ikke kun et dansk fænomen. Vores naboer mod både nord og syd, skruer også langsomt op, og derfor gælder det også om at være beredt. Klimakravene i Danmark vil nemlig belønne de mange aktører i byggeriet, der leverer klimavenlige byggematerialer og designer bæredygtigt. Det her kan meget let blive det næste store eksporteventyr for Danmark.