Foto fra Folkemødet 2024

Er et ægte gennembrud for renovering og transformation på vej?

Dato 03.07.24 |
Af:
Lars Storr-Hansen

Foto: Rikke Friis Sørensen

Fremover skal vi renovere og transformere bygninger i et helt andet omfang end i dag. Hidtil er der sket for lidt. Men revisionen af bygningsreglementet kan blive et vigtigt vendepunkt.

Da folkemødet på Bornholm løb af stablen, handlede en stribe debatter om den bølge af renovering og transformation, som vil kunne lette byggeriets klimaaftryk og skabe rammer om f.eks. nye boliger, virksomhedsdomiciler og institutioner.

Fra scenerne i Allinge talte repræsentanter fra byggesektoren, herunder mange arkitekter, om alle de fordele, der kan høstes, hvis vi i stor skala lærer at passe bedre på bygningsmassen og formår at give gamle bygninger andre funktioner og dermed nyt liv.

Det blev imidlertid også nævnt, at det i dag går den forkerte vej, fordi vi i alt for stort omfang river ned og bygger nyt. Alene fra 2010-2021 er der revet et bygningsareal ned, der svarer til 5,5 millioner kvadratmeter, mens der blev nyopført 8,9 millioner kvadratmeter på de samme matrikler.

Tallene placerer byggebranchen som en sektor, der trækker hårde veksler på miljø og klima. Og tallene sættes yderligere i relief af en undersøgelse fra Rambøll, som viser, at nybyggeri udleder op til 55 procent mere CO2 end renovering, og at det typisk er dobbelt så dyrt at bygge nyt, som det er at renovere, når man kigger på en periode på 50 år.

På Bornholm advokerede mange af samme grund for, at det er på høje tid at få gjort sloganet – ”Bevar eller forklar” - til et princip, der rent faktisk efterleves.

10.000 kroners spørgsmålet er, om vi vil blive ved med at tale mere, end vi handler? Eller er der grund til at tro, at der kommer et reelt skifte? Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder

10.000 kroners spørgsmålet er, om vi vil blive ved med at tale mere, end vi handler? Eller er der grund til at tro, at der kommer et reelt skifte, som vil føre til markant øget renovering og transformation? I Danske Arkitektvirksomheder vælger vi at tro på det sidste, for mange presser på for et skifte.

Spoler vi tiden tilbage til lanceringen af rapporten fra Byggeriets Handletank for Bæredygtighed i januar, blev det fastslået, at renovering og transformation skal fylde langt mere. Handletanken anbefalede bl.a., at der indføres en række skærpede betingelser for nedrivning, så renovering og transformation understøttes aktivt.

I den kommende nationale arkitekturpolitik ventes det også blive slået fast, at renovering og transformation skal spille en fremtrædende rolle i fremtiden. I de situationer, hvor det er nødvendigt at rive ned, skal vi lære at bruge bygningerne som ressourcebanker med materialer, der skal genbruges. Det vil bl.a. være sagen med en lang række af de forladte og misligholdte huse i landdistrikterne.

Det mest løfterige tegn på forandring, handler dog om den forestående revision og sanering af bygningsreglementet. Som nævnt tidligere på denne plads har Social- og Byggestyrelsen sat gang i en vigtig proces, der skal ændre og forenkle et reglement, som i dag er uoverskueligt, og som i en række tilfælde modarbejder den grønne omstilling af byggesektoren, herunder den nødvendige renovering og transformation af eksisterende bygninger.

Læser man den køreplan, som styrelsen har lagt frem, er der fokus på, hvordan renovering og transformation kan hjælpes på vej. Styrelsen fastslår selv, at færre nedrivninger rummer et stort potentiale for at reducere forbruget af råstoffer og reducere byggeriets samlede klimaaftryk. Styrelsen skriver også, at renovering og transformation kan være svært med dagens regler. Derfor skal det afdækkes, hvordan de tekniske krav til eksisterende byggeri kan tilpasses, ”så hensynet til byggeriets sikkerhed, sundhed og energiforbrug balanceres med hensynet til at nedbringe klimapåvirkningen.”

I dag ramler disse hensyn ofte mod hinanden, hvilket gør det unødigt svært og dyrt at renovere og transformere. Ifølge styrelsen skal reglementet fremover gøre det lettere og billigere at forny eller ændre eksisterende bygninger, minimere nedrivninger og genbruge byggematerialer.

Det vil vi nu, sammen med resten af byggebranchen, arbejde hårdt for kommer til at ske. Og det glædelige er, at porten er blevet slået op til det maskinrum, hvor vi i praksis kan skabe de rigtige rammer for omlægningen.

Med disse ord ønsker jeg alle læsere en rigtig god sommer og på gensyn efter ferien!