LYTTs partnergruppe

LYTT: Vi vil understøtte en divers udvikling på alle niveauer i den branche, vi er en del af

Dato 20.03.24 |
Af:
Klara Reetz

I slutningen af 2022 tilsluttede LYTT sig Dansk Industris Diversitetsløfte. I forlængelse af tilslutningen udviklede de en diversitetsstrategi for virksomheden, som har sikret opmærksomhed på, hvem og hvordan de ansætter. Danske Arkitektvirksomheder har spurgt dem om, hvad det konkret har betydet for arbejdet med diversitet i deres virksomhed.

Baggrunden for LYTTs beslutning om at tilslutte sig Diversitetsløftet var et ønske om at medvirke til og understøtte en divers udvikling på alle niveauer indenfor den rådgiverbranche, de er en del af. Det gælder først og fremmest i forhold til kønsdiversitet og ligestilling på medarbejderniveau, men også i virksomhedens ledelse og bestyrelse.

I LYTT Architectures målsætning for større kønsdiversitet i virksomheden forpligtede de sig til at understøtte, overholde og efterleve Erhvervslivets 16 principper for større kønsdiversitet jf. DI’s Diversitetsløfte, herunder at:

  • arbejde med egne konkrete måltal vedrørende kønsdiversitet, der afspejler vores situation, udgangspunkt, branche og udviklingspotentiale.
  • bruge måltal som et styringsværktøj til at overvåge udviklingen i virksomhedens kønsmæssige sammensætning.
  • rapportere årligt på indsatser, opnåede målsætninger osv. i virksomhedens årsrapport eller andre steder, hvor det er oplagt at rapportere på dette emne, f.eks. på vores hjemmeside.

Diversitetsstrategi skal sikre opmærksomhed i ansættelsesprocessen

Udover tilslutningen til Diversitetsløftet besluttede LYTT desuden at udvikle en diversitetsstrategi – handleplan – som indeholder følgende hovedpunkter:

  • Ved shortlistning af kandidater til (leder)stillinger stræbes efter, at en af de sidste to kandidater er en kvinde.
  • Der oprettes tjeklister for opgørelse af virksomhedens kønsdiversitet i medarbejdergruppe, ledelse og bestyrelse for at holde virksomheden på sporet.
  • Dem, der ansætter en ny medarbejder, repræsenterer mangfoldigheden i virksomheden.
  • I jobannoncer skal sprogbruget være inkluderende og ikke kun henvende sig til ét køn.
  • Holdningen/tilgangen ”der var ingen kvinder, der søgte jobbet, så der er ikke nogen relevante kvindelige kandidater til jobbet” skal modarbejdes.
  • Der rapporteres årligt på indsatser, opnåede målsætninger osv. i virksomhedens årsrapport og/eller på hjemmeside.

Handleplanen har sikret en opmærksomhed på, hvordan og hvem LYTT ansætter for at efterleve Erhvervslivets 16 principper for større kønsdiversitet samt egne målsætninger for større diversitet generelt.

Konkret for branchen (rådgivning indenfor landskabsarkitektur) består rekrutteringsgrundlaget i overvejende grad af kvinder. Det er derfor ikke vanskeligt for LYTT at efterleve Erhvervslivets målsætning om en 40/60-kønsfordeling (kvinder/mænd) i 2030. En kønsfordeling med 40 pct. af et køn og 60 pct. af et andet anses i Erhvervslivets målsætning som værende en ligelig kønsfordeling.

Således ser LYTT den største udfordring for at skabe en bedre kønsdiversitet på landskabstegnestuerne i, at rekrutteringsgrundlaget i overvejende grad består af kvinder.

I forbindelse med beslutning om udvidelse af partnerkredsen, var det vigtigt for ejergruppen, at der skulle sikres en større kønsdiversitet.

Kønsdiversiteten i branchen er mindst på ledelses- og bestyrelsesniveau

Generelt i branchen er problemstillingen i forhold til kønsdiversitet i højere grad gældende på ledelses- og bestyrelsesniveau. LYTT var i 2021-22 ejet og partnerledet af 80 pct. mænd og 20 pct. kvinder. I forbindelse med en strategisk beslutning om udvidelse af partnerkredsen, var det derfor vigtigt for den daværende ejergruppe, at der skulle sikres en større kønsdiversitet, som i højere grad tilnærmede sig og afspejlede virksomhedens medarbejdersammensætning. Den var i 2022 på ca. 20 pct. mænd og 80 pct. kvinder.

Ved optagelse af 3 kvinder som nye partnere sikrede LYTT således en 50/50-kønsfordeling på ledelses- og bestyrelsesniveau.

En inkluderende tilgang til projekterne

På det faglige plan søger LYTT altid at have en lyttende og inkluderende tilgang til projekterne.

Projekterne spænder vidt i skala og typer, men de søger altid at arbejde stedsbevidst ud fra områdets særlige kvaliteter, karakter og potentiale, herunder miljø, kulturhistorie, rummenes skala og menneskelige behov.

Det betyder, at de også søger at understøtte stedets sociale og kulturelle potentialer. Det kan bl.a. sikres gennem en dedikeret brugerinddragelse hvor det er muligt og relevant, men det sker også gennem en bevidst arbejdsmetode, hvor ekskluderende valg i udformning og stedernes indretning imødegås.

Læs mere om LYTT her

Læs mere om DIs Gender Diversty Pledge