Høring af revideret ydelsesbeskrivelse ”Som Udført”

Opdateret 06.02.19 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Danske Arkitektvirksomheder og FRI har udarbejdet et udkast til en revideret ydelsesbeskrivelse ”Som Udført.”

Den nye ydelsesbeskrivelse er en konsekvens af revisionen af ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 og Bygningsreglementet 2018 og erstatter udgaven fra 2000.

Udkastet sendes nu i høring og alle kommentarer til udkastet er velkomne.

Vedhæftet findes høringsnotatet som beskriver baggrunden for revisionen og selve høringsudkastet for ydelsesbeskrivelsen "Som Udført."

Eventuelle kommentarer sendes til chefjurist i Danske Arkitektvirksomheder, Preben Dahl, på pd@danskeark.dk. Kommentarer skal være modtaget senest mandag den 18. februar 2019.

Høringsnotat "Som Udført" 2019
Ydelsesbeskrivelse "Som Udført" Høringsudkast 2019