Kurser i ABR 18

Opdateret 22.05.18 |
Af:
Karen Sejr

ABR 89 er blevet revideret, og revisionen har medført radikale ændringer i forhold til de aftalevilkår, som vi kender. Vi tilbyder sammen med FRI kurser i den nye ABR i august 2018. Der vil blive rift om pladserne, så vi anbefaler at tilmelde sig med det samme, når der åbnes for tilmeldinger torsdag den 24. maj.

Den reviderede udgave af ABR 89 - ABR 18 vil få stor betydning for den måde ingeniører og arkitekter fremover skal tilrettelægge arbejdet på. Det er vigtigt, at din virksomhed bruger tid og ressourcer på at sætte sig ind i ABR 18 og får justeret arbejdsprocesserne i overensstemmelse hermed.

Der er mange forhold, som skal håndteres langt mere håndfast, end rådgiverne hidtil har været vant til fx økonomi og risiko, ekstraarbejder og omprojekteringsklausuler. Og så er der de nye bestemmelser om muligheden for at gøre direkte krav gældende, konventionalbod for glemte ydelser, ophavsret og tvistløsning.

Så udnyt muligheden og brug en dag på at få indsigt i baggrunden for de nye bestemmelser og ikke mindst konsekvenserne for jeres måde at drive forretning på, når den nye ABR 18 bliver taget i anvendelse.

AB-udvalget anbefaler, at ABR 18 først anvendes efter den 1. januar 2019, men det kan i princippet anvendes tidligere.

Underviserne på kurserne er chefjurist Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder, der har været Danske Arkitektvirksomheders forhandler i AB udvalget og vicedirektør, advokat Ulla Sassarsson, FRI, der har været suppleant for FRI’s forhandler i AB-udvalget.

Bemærk! Der åbnes for tilmeldinger torsdag den 24. maj 2018 kl. 10. Der er plads til max. 50 deltagere pr. kursus, og det er først-til-mølle-princippet.

Tilmeld dig kurset i Aarhus

Tilmeld dig kurset i København