1 UD AF 4 RÅDGIVERE EFTERLYSER FLERE MEDARBEJDERE

Opdateret 16.05.19 |
Af:
Cathrine Filia Trakossas

Illustration: DI Rådgiverne

.

Andelen af virksomheder, der angiver at produktionen bliver begrænset på grund af manglende arbejdskraft er mere end fordoblet siden 2012.

Den danske rådgiverbranche har fart på. Branchen har været i konstant fremgang fra 2012-2015 og er i gennemsnit vokset med 3,2 pct. årligt. Men branchen kunne have vokset endnu mere, hvis virksomhederne kunne følge med efterspørgslen fra kunderne. Det viser en analyse fra DI Rådgiverne. 

Men det er svært at holde trit med efterspørgslen, når man ikke har nok kvalificeret arbejdskraft. I anden halvdel af 2016 erklærer 52 pct. af de danske rådgivervirksomheder nemlig, at de er nødt til at begrænse deres produktion. Halvdelen af dem svarer, at manglen på arbejdskraft er den afgørende faktor. 

På fire år er antallet af rådgivervirksomheder, der beretter om at den manglende arbejdskraft er direkte hæmmende for deres produktion fordoblet og steget til 24 pct. af alle rådgivervirksomheder. 

Læs hele analysen her