Opdateret portefølje for udbudsparadigmer for samfundsansvar

Opdateret 16.06.20 |
Af:
Mia Winther-Queen

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar har opdateret og samlet en række udbudsparadigmer for samfundsansvar. Brug paradigmerne som en standard, hvis bygherre ønsker nærmere information om socialt ansvar og ledelse. 

Udbudsparadigmer for samfundsansvar hjælper bygherrer – offentlige og private – med at gøre samfundsansvar til en aktiv del af udbudsmateriale og kontrakter.

Paradigmerne anviser en vej til, hvordan samfundsansvar bedst indgår på et tidligt tidspunkt i processen, så tilbudsgivere på forhånd er opmærksomme på, hvad der skal til for at leve op til bygherrens krav. Dermed kan samfundsansvar blive et dynamisk og forretningsmæssigt anliggende for entreprenører, rådgivere og andre leverandører til byggeriet.

I en ny video gennemgår advokaterne bag de fælles paradigmer for samfundsansvar i udbud, Andreas Christensen fra Horten Advokatpartnerselskab og Claus Berg fra Bech-Bruun Advokatfirma, fordelene ved udbudsparadigmerne. 

Paradigmerne er blevet til efter ønske fra en bred kreds af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvars medlemmer og er udarbejdet i samarbejde med advokatfirmaerne Horten og Bech-Bruun med støtte fra Realdania.

Find paradigmerne her