Endnu en MGO-afgørelse fra Voldgiftsnævnet

Opdateret 16.05.19 |
Af:
Preben Dahl

Voldgiftsnævnet har netop afsagt endnu en kendelse, som bidrager til at skabe opmærksomhed og klarhed i juraen omkring anvendelsen af MgO-plader. 

De to første sager blev afgjort i henholdsvis juni 2017 og september 2018, og gjorde både arkitekten og entreprenøren ansvarlige for anvendelsen af pladerne. Beslutningen om at anvende MgO-plader blev for de to sager truffet før sommeren 2014.

I den nye sag som Voldgiftsnævnet afgjorde den 30. april 2019, blev beslutning om at anvende MgO-pladerne truffet i sommeren 2014. Det vil i modsætning til de to første sager sige efter december 2013, hvor pladerne første gang beskrives i et BYG ERFA blad.

Voldgiftsnævnet nåede i den nyeste sag (april 2019) frem til, at MgO-pladerne i sommeren var blevet et gængs og anerkendt produkt, hvorfor entreprenøren ikke kunne bebrejdes for at anvende pladerne.

Med den nyeste voldgiftssag kan det konkluderes at fra (cirka) 27. december 2013 og frem til primo 2015 var MgO-pladen et gængs og anerkendt produkt, som rådgivere og entreprenører frit kunne anvende, uden risikoen for at pådrage sig et ansvar for produktets manglende egenskaber. I starten af 2015 offentligøres artikler, der beskriver MgO-pladernes vandsugende egenskaber. Fra primo 2015 og frem er det formentlig igen entreprenørerne eller rådgiverne, afhængig af situationen, der har ansvaret for pladernes fugtsugende egenskab.

Læs mere om MgO-plade sagerne her