Billede af Preben Dahl, chefjurist i Danske Arkitektvirksomheder.
Preben Dahl, chefjurist i Danske Arkitektvirksomheder.

Udbud af nyt strategisk partnerskab på trapperne

Dato 10.02.21 |
Af:
Preben Dahl

Foto: Danske Arkitektvirksomheder

Københavns Kommunes gamle strategiske partnerskaber henholdsvis TRUST og DSP PLUS udløber her i 2021, og kommunen gør nu klar til at udbyde et nyt strategisk partnerskab. Det Strategisk Partnerskab skal ifølge Byggeri København hjælpe med at sikre effektivisering af byggeprojekter samt skabe øget omkostningseffektivitet genereret af stordriftsfordele, gentagelseseffekter og tillidsbaseret samarbejde.

I den forbindelse har Byggeri København gennemført en dialog med markedet og forskellige brancheforeninger, heriblandt Danske Arkitektvirksomheder.

Et strategisk partnerskab er i princippet en helt almindelig rammeaftale. Det særlige ved Københavns kommunes rammeaftale er, at den omfatter alle aktørerne i en byggeproces, dvs. entreprisedelen, arkitekt-, landskabsarkitekt-, og ingeniørarbejderne.

Byggeri København har oplyst, at rammeaftalen forventes at blive en totalentrepriserammeaftale, hvor (det må forventes, at) totalentreprenøren er aftaleholderen og arkitekt, landskabsarkitekt og ingeniør bliver underrådgivere til totalentreprenøren; på samme måde som de hidtidige rammeaftaler med TRUST og DSP PLUS. Udbudsformen bliver Udbud med Forhandling, og man forventer at udpege fire tilbudsgivere til at deltage. Udbuddet forventes påbegyndt i februar måned med kontraktindgåelse i oktober 2021.

I modsætning til i 2016, hvor der blev udbudt to aftaler, forventes kommunen denne gang, at udbyde en aftale, som dækker alle syv forvaltninger. Den forventede kontraktsum bliver på ca.1,2 - 2,5 mia. kroner.

Porteføljen forventes bl.a. at omfatte skolerenoveringer og udvidelser, specialskoler, daginstitutioner, botilbud og modernisering af samme samt kultur- og fritidsfaciliteter.

Danske Arkitektvirksomheder og Byggeri København

Danske Arkitektvirksomheder og Byggeri København afholdt en konstruktiv markedsdialog i januar måned. 

På mødet redegjorde kommunen for sine tanker og Danske Arkitektvirksomheder fremlagde sine synspunkter vedrørende udbud af et strategisk partnerskab. Byggeri København kunne på mødet ikke komme med konkrete løfter på hvordan udbudsmaterialet kommer til at se ud, men med dette forbehold, nævnte Byggeri København, at de forventer at have fokus på bæredygtigt byggeri. Det er ligeledes kommunens hensigt at undgå fravigelser til ABR 18.

Kommunen kunne dog ikke love noget på nuværende tidspunkt, men udbudsmaterialet vil indeholde en begrænsning af rådgivernes ansvar i en eller anden form. På samme måde som TRUST havde en ”rugekasse” til nystartede og unge rådgivervirksomheder, forventer Byggeri København ligeledes at der vil være tiltag i det nye udbud, som skal tilgodese nystartede og unge virksomheder.