Soil Center Copenhagen by Adam Mørk

Organisationer: Styrk byggeriet i Danmark med et nationalt forskningscenter

Dato 26.08.20 |
Af:
Sacha Mortensen

Foto: Miljøcenter Nordhavn af Christensen & Co / Fotograf: Adam Mørk

Danske Arkitektvirksomheder er medunderskrivere af en kronik i Altinget.dk om, at byggeriet mangler fokuseret forskning og uddannelse i ledelse og styring af ofte meget komplicerede processer. Sammen med Bygherreforeningen, FRI, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, TEKNIQ, BAT, Værdibyg og Dansk Byggeri mener Danske Arkitektvirksomheder, at kræfterne på de forskellige universiteter bør samles centralt, mens der tilføres flere midler. 

I byggebranchen er det en gammel sandhed, at et godt samarbejde på byggepladsen skaber et godt byggeri og en god økonomi for alle involverede parter. Evnen til at styre de ofte meget komplicerede samarbejdsflader mellem de mange aktører i store byggeprojekter er ofte selve nøglen til at skabe en god forretning.

”Vi synes, det er ærgerligt, at landets universiteter i meget begrænset omfang forsker og uddanner kandidater i områder, som kan udvikle branchens evne til at styre og lede byggeriets processer, som over en længere periode involverer en skov af leverandører og underleverandører”, skriver organisationerne bag kronikken. De skriver yderligere:

”Som samlet byggeerhverv, beder vi derfor uddannelses- og forskningsministeren og universiteterne om at opprioritere dette område.”

Uhensigtsmæssig nedprioritering af vigtig forskning

En ny rapport fra branchens fælles udviklingsinitiativ Værdibyg viser, at forskning i styring og ledelse i byggeriet kun fylder ti procent af den samlede forskning inden for byggeri, og at emnet endda er blevet nedprioriteret over de seneste ti år. Det er meget uhensigtsmæssigt, når det i virkeligheden er det, der er med til at sikre branchens konkurrenceevne samt evnen til at levere til aftalt pris og kvalitet til branchens kunder.

Praksisorienteret forskning

Byggeriets virksomheder har ikke selv ressourcer til at understøtte en forskning, der kan forbedre den forretningsmæssige side af byggeriet for den samlede branche. De enkelte virksomheder investerer primært med fokus på udvikling af deres egen forretning og ikke med fokus på samspillet i den samlede værdikæde. Styrkede man forskningen i og udviklingen af byggeriets processer, ville man også styrke branchens produktivitet og forudsætningerne for at træffe de rette valg i forhold til blandt andet samarbejdsformer, udbudsmodeller, materialer og leverandører. Danske Arkitektvirksomheder, Bygherreforeningen, FRI, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, TEKNIQ, BAT, Værdibyg og Dansk Byggeri skriver:

”Vi kunne skabe grobund for branchens evne til at øge digitaliseringen samt lede den grønne omstilling.”

Et centralt forskningscenter baner vejen for fremtiden

Som samlet byggeerhverv beder vi derfor uddannelses- og forskningsministeren og universiteterne om øget forskning i, hvordan byggeriet vælger de rigtige tilgange og træffer de rette beslutninger i byggeriet og flere kandidater fra landets universiteter, der er klædt på til at håndtere byggeprojekterne.Vi foreslår derfor, at landets forskningsinstitutioner, der i dag arbejder med styring og ledelse af byggeri samles under et tværgående nationalt forskningscenter, samtidig med at de beholder deres individuelle geografiske placering rundt om i landet. 

Vi mener desuden, at det er nødvendigt at der tilføres flere midler til området. Det vil give åbenlys samfundsværdi, hvis der prioriteres midler til dette område, da det er en forudsætning for, at vi bygger på en måde, der understøtter den grønne omstilling.

Af Lene Espersen; Direktør i Danske Arkitektvirksomheder, Michael H. Nielsen; Direktør i Dansk Byggeri, Henrik Garver; Direktør i FRI, Gunde Odgaard; Sekretariatsleder i BAT, Troels Blicher Danielsen; Direktør i TEKNIQ arbejdsgiverne, Henrik L. Bang; Direktør i Bygherreforeningen og Rolf Simonsen; Programdirektør for Værdibyg

Publiceret i Altinget.dk den 25. august 2020

Læs mere i kronikken i Altinget.dk