Foto af Ida Auken

Ida Auken: Byggebranchen udgør 40% af problemet, men dermed også 40% af løsningen

Dato 30.01.24 |
Af:
Pernille Helledie Isaksen

Foto: Henrik B. Hansen

Vi skal bygge mindre nyt og mere klogt – med arkitekterne i front, lyder det fra folketingsmedlem Ida Auken, der har arbejdet med bæredygtigt byggeri i mange år. ”De kan, om nogen, gøre den nye og mere bæredygtige fremtid synlig for os.”

Det er set før. Gennemarbejdede og ambitiøse politikker trykt på kvalitetspapir, som alligevel ender med at samle støv i en skrivebordsskuffe i stedet for at gøre en reel forskel for dem, politikken var henvendt til.

Men sådan skal det ikke gå for den kommende, nationale arkitekturpolitik, hvis det står til medlem af Folketinget og ordfører for Socialdemokratiet, Ida Auken. Og ansvaret ligger ifølge hende primært hos arkitekterne selv:

”Byggebranchen og landets arkitektvirksomheder skal selv gribe den nye, nationale arkitekturpolitik, når den ser dagens lys senere i år. Fordi den forhåbentlig kommer til at pege i en langt mere bæredygtig retning og pejle os mod en tid, hvor byggeriet er en del af løsningen i stedet for problemet.”

Og forventningerne er i den grad grønne. ’Bæredygtig arkitektur’ er ét af de tre hovedtemaer, som en ekspertgruppe under Kulturministeriet skal fokusere på i den hvidbog, der bliver ministerens afsæt til at formulere en egentlig arkitekturpolitik.

Der ligger et stort ansvar hos byggebranchen

For Ida Auken handler arkitekturpolitikken primært om at sætte en retning og starte en vigtig samtale om den måde, vi bygger og indretter os på nu og i fremtiden:

”Der er brug for, at byggebranchen – herunder arkitekterne – finder fælles fodslag mod mere bæredygtigt byggeri. Det handler blandt andet om at gentænke vores bygninger. Det handler om at genanvende og transformere langt mere, end vi har gjort hidtil. Eller sagt på en anden måde: Vi har ikke brug for, at der bygges meget mere nyt. Vi har brug for, at der bygges klogt, varigt og innovativt – med fokus på genanvendelse, cirkularitet og nye materialer. Fordi vi står overfor vor tids største problem: Klimakrisen. Og en stor del af ansvaret ligger hos byggebranchen – herunder landets arkitekter,” siger Ida Auken.

Byggebranchen står i dag for 40% af den samlede CO2-udledning – globalt set. Det er voldsomt, mener Ida Auken, der ud over rollen som ordfører indenfor landbrug, fødevarer og hovedstaden, også er en indædt forkæmper og debattør på klimaområdet. Men i stedet for at skælde ud og pege fingre, vil hun hellere sige:

”Tillykke! Det betyder, at I også står for 40% af løsningen! Det er en kæmpe mulighed for byggebranchen til at gå forrest og vise vejen.”

”Tillykke! Det betyder, at I også står for 40% af løsningen! Det er en kæmpe mulighed for byggebranchen til at gå forrest og vise vejen.” Ida Auken, MF (S)

Auken: Jeg oplever stor vilje og parathed

Og netop arkitekterne har ifølge Ida Auken en unik mulighed for at tage rollen som vejvisere.

”Arkitekterne har alle forudsætninger for at tænke stort, visionært og innovativt. De kan, om nogen, gøre den nye og mere bæredygtige fremtid synlig for os.”

Men med den rolle kommer også et stort ansvar, mener Ida Auken:

”Arkitekterne skal tænke sig godt om. Fordi de risikerer at ende i samme situation som landmændene, hvor de bliver set som en del af problemet i stedet for som en del af løsningen. Derfor skal de have styr på deres projekter, når det kommer til klimaaftryk og fokus på bæredygtighed. Fordi de vil opleve et større og større pres udefra og en forventning om, at bæredygtighed er en fuldstændig integreret del af deres forretning.”

Ida Auken peger på flere danske arkitektvirksomheder, som er gået forrest og har vist en mere bæredygtig vej i byggeriet. En af dem er Anders Lendager, der med ’Ressourcerækkerne’ i Københavns Ørestad har skabt et boligbyggeri, hvor op til 60 procent af materialerne er genanvendte og upcyclede.

”Et andet eksempel er Reduction Roadmap udviklet af CEBRA og EFFEKT. Det er et unikt værktøj og en indsats, som giver os politikere en tro på, at vi kan være med til at rykke branchen i den rigtige retning blandt andet med strammere lovkrav, når det kommer til udledning.”

Og strammere lovgivning, krav om livscyklusanalyser og snart en ny, national arkitekturpolitik er ifølge Ida Auken nødvendige i omstillingen af den danske byggebranche:

”Jeg tror, det har udfordret tempoet en smule, at den danske byggebranche ikke på samme måde som andre brancher er konkurrenceudsat. Der står ikke store udenlandske virksomheder på spring, hvis de danske ikke kan levere – fx på bæredygtighed. Og det gør, tror jeg, at den danske byggebranche har haft en tendens til at lulle sig selv lidt i søvn,” siger Ida Auken og fortsætter:

”Til gengæld oplever jeg mere end nogensinde en stor vilje og parathed til et skub i den grønne retning. Og jeg oplever en branche, som lige nu faktisk står og beder os om hårdere regulering og strengere bæredygtighedskrav. Det gør mig rigtig glad og optimistisk.”