Foto af Skuespilhuset i København
Skuespilhuset i København af Lundgaard & Tranberg Arkitekter er resultatet af en projektkonkurrence med et "slankt" program og en vellykket proces.

Ny vejledning guider til bedre projektkonkurrencer

Opdateret 13.11.18 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Jens Markus Lindhe

PRESSEMEDDELELSE: Danske Arkitektvirksomheder og Akademisk Arkitektforening udgiver vejledning, som trin for trin hjælper bygherrer til at styrke den arkitektoniske kvalitet og nedbringe omkostningerne i projektkonkurrencer.

Fleksibilitet, kvalitet og innovative løsninger. Projektkonkurrencen er et fremragende format til at skabe byggeprojekter af høj arkitektonisk kvalitet uden ressourcespild – hvis de gennemføres på den rigtige måde.

Derfor har Arkitektforeningen og Danske Arkitektvirksomheder med støtte fra Dreyers Fond nu udviklet en vejledning, som kan hjælpe bygherrer og bygherrerådgivere med at skabe vellykkede projektkonkurrencer uden at pålægge deltagerne unødvendige omkostninger.

7 gode råd

Vejledningen tilbyder et håndgribeligt værktøj, der ved hjælp af 7 enkle trin guider bygherren gennem projektkonkurrencens faser – lige fra udvælgelse af konkurrenceform, tilrettelæggelse af invitation til gennemførelsen af konkurrencen. Derudover er der eksempler på vellykkede konkurrencer og udsagn fra andre bygherrer, som har positive erfaringer med projektkonkurrencen.

"Vejledningen gør det nemt og overskueligt for bygherren at planlægge projektkonkurrencen, og så giver den arkitekterne et større arbejdsrum og nedbringer samtidig risikoen for ressourcespild og budgetoverskred.” Lene Espersen, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder

Disse erfaringer håber direktør i Danske Arkitektvirksomheder Lene Espersen kan inspirere mange andre til i fremtiden at tage projektkonkurrencen – og den nye vejledning – i brug, når de skal tilrettelægge projekter:

”Vi har alt for længe været vidne til processer, hvor arkitekternes største kompetence – nemlig at skabe kreativ værdi og arkitektonisk kvalitet – bliver overskygget af overdetaljerede konkurrenceprogrammer. Det er en unødvendig udgift og forringer projektet på den lange bane. Derfor er jeg så glad for, at vi nu har en fået en gennemarbejdet vejledning, som gør det nemt og overskueligt for bygherren at planlægge projektkonkurrencen, så den giver arkitekterne et større arbejdsrum og samtidig nedbringer risikoen for ressourcespild og budgetoverskred markant.”

Om den nye vejledning siger direktør i Akademisk Arkitektforening, Lars Autrup:

”Vores ærinde her er ikke at vride armen om på bygherrer for at tvinge dem til at bruge projektkonkurrencen hver gang. Men vi har skabt en vejledning, der kan hjælpe bygherrer og deres rådgivere til at vurdere, om projektkonkurrencen er den rigtige udbudsform til deres projekt. Når de så har valgt, giver vejledningen dem nogle redskaber til at skabe en god projektkonkurrence, som igen lægger fundamentet for en god proces.”

Hent vejledningen her:

Vejledning til projektkonkurrecer