Foto fra Den Danske Pavillon

Den Danske Pavillon på Arkitekturbiennalen i Venedig er åben

Dato 18.05.23 |
Af:
Pressemeddelse

Fotograf: Rasmus Hjortshøj

På årets internationale Arkitekturbiennale i Venedig kan besøgende fra lørdag den 20. maj opleve Den Danske Pavillon, der udforske naturbaseret formgivning af fremtidens kystlandskaber og opleve de mange kystudfordringer, vi står over for. Det er et mål at skabe forståelse for det store dilemma mellem menneskets ønske om kystnære bebyggelser og boliger, overfor klimaforandringernes voldsomme effekt på vores kystlandskaber. 

Kurator for Danmarks bidrag, Josephine Michau, kalder Coastal Imaginaries for ”et laboratorium for håb i en verden af ​​viral håbløshed” med reference til den samlede Biennales overordnede titel ”The Laboratory of the Future,” som er givet af hovedkurator Lesley Lokko.

Det danske bidrag består af forskningsbaserede og innovative arkitektoniske naturbaserede designløsninger for vores landskaber. Disse løsninger præsenteres sammen med store, spektakulært iscenesatte dioramaer – en slags 3D-scenografier, som man kender fra teatret. De mange internationale gæster får en stærk, sanselig og transformerende oplevelse, der taler til både intellekt og krop.

Josephine Michau vil vise både offentligheden og de professionelle aktører et katalog af konkrete forslag til en kystfremtid baseret på syv naturbaserede principper. Principperne strækker sig ikke kun over tid og store landskaber, men adresserer også alvorlige og presserende her-og-nu-udfordringer med stormflod og oversvømmelser. Principperne rummer mekanismer for landskabelig robusthed, CO2-dræn, dyrkningsarealer, materialebanker, biodiversitet og nye naturrum til socialt samvær og rekreative muligheder. 

Kan vi udvikle vores byer i pagt med naturen?

København omtales ofte som en af verdens bedste byer at leve i, og er i 2023 af UNESCO udnævnt til World Capital of Architecture, hvor byen bl.a. skal demonstrere sin evne til klimatilpasning. Men noget er under forandring – hovedstadens eksistens er truet. København ser ind i en fremtid med havvandstigninger og risiko for oversvømmelse. 

Den danske landskabsarkitektvirksomhed Schønherr har udarbejdet en ny strategi for byen, ’Copenhagen Islands’, hvor den klassiske byplanlægning fra 1947 er afløst af en byudvikling, baseret på de holme, der opstår i et delta mellem havvand og regnvand. Dette forandrede Københavnerkort viser en ny forskningsbaseret løsning for et robust fremtidsscenarie for hele Hovedstaden. Blikket er vendt mod byens underliggende topografi, og fremtidens byplanlægning findes i mødet med naturen.

”Vi skal ændre byens relation til naturen. Kysten skal udvikles fra at være en fysisk og administrativ linje til at være en ’svampet’ zone, som kan absorbere og holde på vandet når der er for meget af det, og langsomt frigive det når der er for lidt. Naturens egne robuste mekanismer i mange landskaber og biotoper er her omsat til nye og konkrete løsninger.” 

Det fortæller Rikke Juul Gram, MAA MDL, partner og kreativ direktør i Schønherrhvis store model af et gentænkt København udstilles i Den danske Pavillon.

Læs mere om Den Danske Pavillon her