Landskabet ved Den Blå Planet
Landskabsprojektet af Henrik Jørgensen Landskab, der smyger sig omkring Den Blå Planet i København, var udvalgt til seneste udgave af Ny Agenda.

Projekter søges til ny bog om landskabsarkitektur

Dato 23.11.20 |
Af:
Ida Fink Speiermann

Foto: Henrik Jørgensen Landskab

I september 2021 udkommer en opfølgning til bogserien Ny Agenda, der viser de bedste danske landskabsarkitektur-projekter. Derfor indkaldes der nu til at indsende forslag til projekter.

Ny Agenda viser realiserede landskabsarkitekturprojekter, som ud over at vise nogle af de bedste og mest interessante landskabsprojekter, analyserer og perspektiverer tidens tendenser og temaer inden for landskabsarkitekturen.

Kategorier

De indsendte projekter kan dække over alle kategorier inden for landskabsarkitektur og havekunst: haver, parker, byrum, bebyggelsesplanlægning, by- og landskabsplanlægning eller strategiske planer. Det er afgørende, at de skal være realiseret i perioden 2014 til ultimo 2020.

Til denne publikationer er der også særlige emneområder, der ønskes belyst: tiltag til klimaforandringer, cirkulær økonomi, bæredygtighed, øget biodiversitet, naturgenopretning, mangfoldigt friluftsliv, byudvikling samt social og økonomisk merværdi – i en landskabsarkitektonisk udformning.

Bedømmelseskomiteen

Bedømmelseskomiteen består af styregruppen for Ny Agenda 3: Tine Gils, landskabsarkitekt MDL som repræsentant for Danske Landskabsarkitekter, Kirsten Lund Andersen, stadsgartner i Aalborg som repræsentant for Park- og Naturforvalterne og Knud W.Ø. Larsen, landskabsarkitekt MAA, MDL, som repræsentant for Danske Arkitektvirksomheder samt bogens redaktør Annemarie Lund, redaktør af Ny Agenda 1 og 2 samt tidligere redaktør af LANDSKAB.

Indsendelse

En tegnestue kan indsende max. tre arbejder. Hvert arbejde præsenteres på max to A3-ark: kort, dansksproget tekst (max 5.000 anslag), tegninger (planer, perspektiver, diagrammer samt fotografier, max. 10 stk i alt), fakta om projektet (navn, adresse, årstal, bygherre, rådgiver, udførende, areal, evt. budget).

Forslag indsendes som print i et sæt til Ny Agenda 3´s sekretariat, senest mandag den 18. januar 2021. Der skal samtidig sendes en mail, med forslaget i pdf-format, til styregrupperepræsentant, Knud W. Ø. Larsen på kwol@kwol.dk.

Hent mere information herunder.

Information om indkaldelse af projekter Ny Agenda 3