Foto af Rosenhøj af EFFEKT og Arkitema. Foto: EFFEKT
Nyt Rosenhøj - renoveret i 2015 af Arkitema Architects og EFFEKT.

Sæt gang i de almene renoveringsprojekter

Dato 26.03.20 |
Af:
Karen Sejr

Foto: EFFEKT

Dansk Industri, BL – Danmarks Almene Boliger, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Danske Arkitektvirksomheder foreslår i et fælles brev til boligministeren, at regeringen omgående sætter godkendte renoveringsprojekter i Landsbyggefonden i gang. Landsbyggefonden er velkonsolideret, og projekterne kan sættes i gang uden statslig medfinansiering.

Danmark befinder sig i en meget vanskelig situation, hvor vi på én gang skal sikre at COVID-19 ikke breder sig, samtidig med at det er nødvendigt, at vi holder hjulene og landets økonomi i gang.

Derfor er Danske Arkitektvirksomheder sammen med Dansk Industri, BL – Danmarks Almene Boliger og Foreningen af Rådgivende Ingeniører gået sammen om en fælles opfordring til boligminister Kaare Dybvad Bek om at sætte gang i de mange renoveringsprojekter, der ligger og venter hos Landsbyggefonden.

Der kan med øjeblikkelig virkning igangsættes projekter. Der er nemlig en kø på 453 godkendte renoveringsprojekter i Landsbyggefonden og værdien af disse projekter er 18,4 mia. kr.

Mange er mindre projekter, som umiddelbart kan sættes i gang, til gavn for lokale håndværkere og entreprenører – der er projekter for 8,5 mia. kr. i denne pulje. Andre projekter er større, og skal i udbud. Igangsættelsen af disse projekter vil give opgaver til arkitekter og rådgivende ingeniører – i denne pulje er der projekter for knapt 10 mia. kr. fordelt over hele landet.

Det vil ikke blot være en gevinst for beboerne i de almennyttige boliger, men også for byggebranchen og den grønne dagsorden, hvis renoveringsaktiviteterne i den almene boligsektor øges.

Læs hele brevet til boligministeren herunder.

Brev til boligminister Kaare Dybvad Bek