Ni nye bud guider til god stil i arkitektbranchen

Opdateret 16.05.19 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Danske Arkitektvirksomheders bestyrelse barslede på generalforsamlingen i april med et nyt kodeks for adfærd i arkitektbranchen. Vi kalder det ”God stil”, og det består af ni bud der italesætter forventningerne til ordentlighed på såvel de indre som de ydre linjer i virksomhederne. 

Hvad er god stil? Og hvad er god stil i arkitektbranchen? Efter mange års snak om netop dette, har vi hos Danske Arkitektvirksomheder formuleret et kodeks for adfærd. Kodekset er overskueligt og består af ni ”bud” som arkitektvirksomhederne kan bruge som guideline for både de indre og ydre linjer.

Brancheetik, kollegialitet og ordentlighed er emner, der ligger Danske Arkitektvirksomheders bestyrelse meget på sinde. Om "God stil - arkitektbranchens kodeks for adfærd” udtaler Katja Viltoft, bestyrelsesformand og kreativ direktør i JJW Arkitekter: "Vores branchevilkår defineres af, hvad hver enkelt gør, som skaber kutyme og kultur. Når der er en, der agerer uprofessionelt eller uetisk, smitter det af på hele branchen".

Hun fortsætter:

”Retningslinierne italesætter, hvad vi opfatter som etiske pejlemærker mht. den måde, vi agerer professionelt overfor vores bygherrer og samarbejdspartnere."

Derudover mener Katja Viltoft, at de ni bud også er med til at sætte ord på forventningerne til en respektfuld omgangstone, og en ordentlighed på de indre linjer i virksomhederne og arkitektvirksomhederne imellem.

De ni bud

De ni retningslinjer for god stil i branchen er følgende:

#1 Udvis god rådgivningsskik
Sørg altid for at løse dine og din virksomheds opgaver i overensstemmelse med almindelige tekniske normer, sædvaner og kutymer for projektering og løsning af den pågældende opgave. Kort sagt: Lev op til din faglighed!

#2 Kreditér kolleger loyalt
Midt i egen iver og entusiasme, kan man af og til glemme, at man ikke har været alene om et projekt. Husk at nævne hele teamet, når I omtaler projektet.

#3 Afstem forventninger
Det er alfa og omega, at du får afstemt forventninger og har klare aftaler med bygherre og andre samarbejdspartnere inden opgavens opstart. Det skaber større gennemsigtighed og minimerer konflikter.

#4 Orientér om blandede interesser
Hvis du som rådgiver har blandede interesser i et projekt, så er det helt afgørende, at du orienterer din aftalepart om forholdet, og betydningen af det inden opgavens start.

#5 Hold balancen
Sørg for at der er proportionalitet mellem det, du leverer, og det honorar du modtager. Så kort kan det siges.

#6 Vær en ansvarlig arbejdsgiver
Som arbejdsgiver har du et ansvar for at sørge for rimelige vilkår for alle personalegrupper. Dvs. både medarbejdere, der er ansat på overenskomst og dem, der ikke har overenskomst.

#7 Bevar den gode tone
Tag diskussionen og gå i dialog, når uenigheder og konflikter er under opsejling. Jo tidligere du tager fat om problemerne des bedre. Det er guld værd!

#8 Pas på dine medarbejdere
Sørg for et godt arbejdsmiljø. Mangelfuld bemanding og for stramme tidsplaner avler stress hos dine medarbejdere. Få derfor planlagt opgaver og projekter på en ordentlig måde.

#9 Vær forberedt på forandringer
Uanset om det gælder opsplitning af en virksomhed med flere partnere, opkøb eller generationsskifte, er det en god idé at være beredt og at have ”skilsmissepapirerne” i orden helt fra starten.

Danske Arkitektvirksomheders bestyrelse håber, at man ude på tegnestuerne vil tage godt imod de ni bud, og bruge dem aktivt som guideline for god stil i virksomheden.

Vil du også have ”God stil”? Så skriv til Ulla Michael på um@danskeark.dk, så sender hun dig folderen, du også kan hente herunder.

God stil - arkitektbranchens kodeks for adfærd