KURSUS i AB 18

Opdateret 08.05.18 |
Af:
Karen Sejr

FRI og Danske Arkitektvirksomheder tilbyder kursus i de nye regler for entrepriser: AB 18, hvor du på én dag kan komme i dybden med det nye regelsæt. Der åbnes for tilmelding den 17. maj, så du skal være hurtig for at sikre dig en plads. 

Kurset er målrettet praktikere, som arbejder inden for byggeri. Formålet er at bidrage til en øget forståelse af de juridiske regler, der regulerer forholdet mellem bygherren og entreprenøren, samtidig med at kurset er praktisk orienteret.

Da AB 92 fortsat vil have betydning nogle år endnu, og da den retspraksis, der er knyttet til AB 92, i vidt omfang stadig vil være relevant for fortolkningen af AB 18, gennemgås AB 18 med fokus på alle de væsentligste ændringer i forhold til AB 92.

På kurset vil emner som fx sikkerhedsstillelse, forsikring, risiko, ændringer, uforudsete forhold, tilsyn, betaling, tidsfristforlængelse, forsinkelse, erstatning/dagbod/godtgørelse, mangler, aflevering og tvistløsning blive gennemgået. Underviserne på kurset er advokat Helena Bente fra Rambøll Danmark, der er specialist i entrepriseret og chefkonsulent Mogens Hansen, DI, der har været DI’s forhandler i AB-udvalget. Med dette undervisningsteam, vil du kunne få svar på dine spørgsmål.

Bemærk! Kurserne bliver hurtigt overtegnede! Der åbnes for tilmelding den 17. maj 2018 kl. 10. Der er plads til max. 70 deltagere pr. kursus, og det er først-til-mølle-princippet.

Tilmeld dig kurset i Aarhus

Tilmeld dig kurset i København