Foto fra Tegnestuen Vandkunsten

Totaløkonomiske analyser som argument

Opdateret 20.02.20 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Foto: Lasse Bech

Tegnestuen Vandkunsten synliggør værdiskabelse og viser bl.a. via totaløkonomiske analyser og beregninger, at merudgiften til dyrere materialer ofte er ubetydelig, sammenlignet med den værdi man opnår ved at bruge materialer af højere æstetisk kvalitet og længere levetid. Vi har spurgt arkitekt og partner, Søren Nielsen og arkitekt Jan Kauschen fra Vandkunsten om, hvorfor det er vigtigt at dokumentere værdi, og hvordan det styrker forretningen.

Vandkunsten har i samarbejde med DTU udviklet et LCA-værktøj som et plugin til Revit, og i samarbejde med SBi et tilsvarende redskab til LCC-analyse - begge dele som led i en strategi om at styrke virksomhedens kompetencer og viden. 

Totaløkonomiske analyser og livscyklusvurderinger synliggør de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af materiale- og konstruktionsvalg. Det styrker tegnestuens indsigt i byggeriets langsigtede konsekvenser og dokumenterer sammen med modeller og tegninger den værdi der skabes. Partner i Tegnestuen Vandkunsten, Søren Nielsen uddyber:

"Ethvert arbejde skal jo vise sin værdi. Vi fokuserer på brugernes hverdag. Du kan supplere og argumentere for løsningen med en totaløkonomisk analyse, men modeller og tegninger er absolut en dokumentationsform til værdiskabelse i sig selv."

"Ethvert arbejde skal jo vise sin værdi. (...). Du kan supplere og argumentere for løsningen med en totaløkonomisk analyse." Søren Nielsen, partner i Tegnestuen Vandkunsten

Dokumentation styrker forretningen

Vandkunsten får flere opgaver og bedre arkitektur, fordi de kan tilbyde totaløkonomiske analyser. Eksempelvis vurderer de, at de får pengene 25 gange igen, for hver krone de har investeret i forskning og innovation. Derudover gør Søren Nielsen det klart, at bæredygtighed er en af grundfortællingerne om, hvad de arbejder med på tegnestuen. At de arbejder med dokumentation, er fordi de synes, det er vigtigt - og det giver virksomheden intern værdi.

Billede af Tegnestuen Vandkunstens dokumentation
Danmarkshusene: Tegnestuen Vandkunsten har arbejdet med dokumentation af værdiskabelse både, når det gælder den sociale (lyserød), den miljømæssige (lysegrønne) og den økonomiske (lyseblå) fase.

Totaløkonomisk analyse som "overtalelsesredskab"

Et eksempel er Danmarkshusene i Rødovre. Her har Tegnestuen Vandkunsten gennem totaløkonomi og livscyklusvurderinger kunnet udvikle og dokumentere en såvel social, økonomisk og miljømæssig værdi. Sammenlignet med en gennemsnitlig almen bolig er huslejen 22 % lavere, ressourceforbruget er 50 % lavere og CO2-aftrykket er reduceret med hele 68 %.

Tegnestuen Vandkunsten bruger totaløkonomiske analyser som argument for gode materialer og dermed bedre arkitektur. I eksemplet fra Danmarkshusene fortæller Søren Nielsen, at den totaløkonomiske analyse har været et ret effektivt overtalelsesredskab, der giver gode referencer og dermed basis for nye opgaver.