Ny uddannelse klæder arkitekter på til ABR18

Opdateret 14.01.19 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Danske Byggeøkonomer og Danske Arkitektvirksomheder udbyder nu en ny uddannelse i projekteringsledelse på baggrund af de nye standardvilkår ABR18 og Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018, som træder i kraft 1. januar 2019.

I det nye ABR18 er projekteringsledelse et væsentligt og ganske kompetencekrævende element. Derfor har Danske Arkitektvirksomheder taget initiativ til en uddannelse i netop projekteringsledelse, som bliver udbudt af Danske Byggeøkonomer. Uddannelsen består af tre moduler fordelt på i alt 12 undervisningsgange og starter ultimo februar 2019.

Rollen som projekteringsleder er krævende og mangfoldig. Opgaven kan sammenlignes med at være en blæksprutte forklædt i et supermandskostume, hvor overblik, erfaring og dét at kunne håndtere mange komplekse opgaver på samme tid er i fokus. Desuden følger de udfordringer, der hele tiden opstår i løbet af en byggeproces. Rollen som projekteringsleder rummer mange opgaver, og i løbet af uddannelsens tre moduler vil alt fra faglig baggrundsviden, byggeriets faser og ikke mindst rollen som projekteringsleder være på tegnebrættet. 

Underviserne er alle erfarne folk fra branchen, så deltagerne både får teori og praksis koblet sammen. Alle aspekter af projekteringsledelse vil blive behandlet på kurset.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen består af tre moduler og én eksamensdag:

  • Modul 1: Aftalegrundlag og faglig baggrundsviden; Jura, betingelser samt projekteringslederens nye rolledefinition
  • Modul 2: Projekteringslederens rolle gennem byggeriets faser; Praktiske værktøjer og viden om faserne, grænseflader & opgaver
  • Modul 3: Projekteringslederen som leder; Dig selv som redskab.

På uddannelsen kan du møde følgende undervisere: Kim Christiansen - Indehaver af Arkitektfirmaet Kim Christiansen, Preben Dahl - Chefjurist hos Danske Arkitektvirksomheder, Peter F. Thommesen - Advokat Partner hos Viltoft, Uffe Bay Schmidt - Partner hos KANT Arkitekter, Bjarne Korsgaard - Indehaver af Construction mangement services og Stig Kjeldsmark - Promentum.

Udover nogle formelle uddannelses- og erfaringsmæssige krav, skal deltagerne også være vant til stor kompleksitet og uforudsigelighed i hverdagen. Efter at have gennemført uddannelsen vil deltagerne være i stand til at sikre gennemførelse af byggerier over hele landet.

Danske Arkitektvirksomheders medlemmer deltager til en pris på 35.000 kroner (normalpris er 48.000,-). 

Første uddannelsesdag er mandag den 25. februar 2019.

Læs mere om projekteringslederuddannelsen og hvordan du tilmelder dig