Opkøb og overdragelse: Et strategisk valg

Opdateret 11.04.18 |
Af:
Mia Winther-Queen

Hvordan tackler arkitektvirksomheder bedst generationsskifte og opkøb? Ifølge advokat Claus Berner Nielsen er det afgørende, at arkitektvirksomhederne indtænker en strategi – og helst mens virksomheden stadig er ung, og der umiddelbart er længe til, at det bliver aktuelt.

I forlængelse af Danske Arkitektvirksomheders generalforsamling torsdag den 19. april følger vi op på nogle af branchens udfordringer med fokus på opkøb og fusioner.

Partner og advokat hos virksomheden Bech-Bruun, Claus Berner Nielsen arbejder med de juridiske aspekter af virksomhedsoverdragelse. Han har i 2017 blandt andet arbejdet med overdragelsen af tre forskellige arkitektvirksomheder.

"Det er en klog strategisk beslutning at indtænke, hvordan virksomheden overdrages. På den måde kan man selv styre udviklingen og komme ud af virksomheden på den bedste måde." Claus Berner Nielsen, advokat og partner i Bech-Bruun

Ifølge ham er det afgørende, at arkitektvirksomheder indtænker en strategi for overdragelse eller opkøb i virksomhedens tidlige år. Om det siger han:

“Det er ret afgørende for den organisation en virksomhed skal bygges op omkring, hvilken strategi for overdragelse man vælger. Skal det være en glidende overdragelse, hvor unge partnere skiftes ind og ældre partnere skiftes ud? Eller vil man gerne sælge virksomheden, når de nuværende partnere går på pension?” 

Den løsning, virksomheden vælger, handler både om, hvad man mener bedst gavner virksomheden, men også om de økonomiske udfordringer, der kan være forbundet med en overdragelse eller et opkøb. For eksempel kan en bestemt organisationsform give økonomiske fordele, når virksomheden er i drift, mens selv samme form kan være en økonomisk ulempe, hvis virksomheden bliver solgt.

“Dét jeg oplever er, at der er en køber, der henvender sig, og så finder man som virksomhed ud af, at det vil være en god ide at sælge. Udfordringen er, at det kan tage flere år at lave en organisationsændring, som vil give en økonomisk fordel for ejerne ved et salg. Og det venter en køber ikke på. Det er en klog strategisk beslutning at indtænke, hvordan virksomheden overdrages. På den måde kan man selv styre udviklingen og komme ud af virksomheden på den bedste måde, uanset om man fusionerer med en anden arkitektvirksomhed, bliver opkøbt eller laver et generationsskifte med nye partnere,” siger Claus Berner Nielsen. 

Claus Berner Nielsen er en af oplægsholderne på temamødet, hvor han skal tale netop om udfordringerne ved partnerstrukturer og generationsskifter. Herudover vil bl.a. chefkonsulent hos Danske Arkitektvirksomheder Tine Weisshappel Holmboe også fremlægge en analysemodel, der kan hjælpe til at afklare, om opkøb eller samarbejde er den bedste løsning for en arkitektvirksomhed.

Se programmet for temamødet