Foto fra arkitektvirksomhed

Danske Arkitektvirksomheder tager pulsen på diversitet: Ny undersøgelse viser udfordringer og muligheder

Dato 08.03.23 |
Af:
Karen Sejr

Foto: JJW Arkitekter

PRESSEMEDDELELSE: Danske Arkitektvirksomheder offentliggør spritny undersøgelse, der afdækker ledelsens og ansattes oplevelse af diversitet i de danske arkitektvirksomheder. Undersøgelsen har særligt fokus på kønsdiversitet i ledelserne af arkitektvirksomhederne og viser, at målet om øget diversitet opleves som vigtigt og har bred opbakning hos såvel ledere som medarbejdere. Desværre viser undersøgelsen også, at lidt under halvdelen af alle kvinder i undersøgelsen har oplevet at blive diskrimineret på baggrund af deres køn på deres arbejdsplads.

Der er et stykke vej igen, hvis man spørger den yngre generation om der er ligestilling hos de danske arkitektvirksomheder. Til gengæld er der bred enighed om, at det er et vigtigt emne at have fokus på som virksomhed, og at en divers sammensætning på såvel ledelses- som medarbejderniveau har stor betydning for trivslen på arbejdspladsen. Det viser Danske Arkitektvirksomheders aktuelle undersøgelse, der har haft til formål at afdække både ledelse og medarbejderes oplevelse af kønsdiversitet i de danske arkitektvirksomheder.

Brancheorganisationen har et særligt fokus på kønsdiversitet og på at få et klarere billede af, hvordan det står til med ligestillingen i de danske arkitektvirksomheder, med et særligt fokus på kønsdiversitet i ledelsen. Undersøgelsen giver et godt afsæt for organisations arbejde med området påpeger Katja Viltoft – bestyrelsesformand i Danske Arkitektvirksomheder og partner hos JJW Arkitekter:

”Der er rigtig mange der har svaret – og der er rigtig mange der mener, at dét her er et supervigtigt emne at beskæftige sig med. Det er vi glade for at få bekræftet, da vi som brancheorganisation ønsker at understøtte større diversitet i virksomhederne, men særligt i ledelserne i arkitektvirksomhederne. Derfor har vi fået lavet en undersøgelse, hvor der er fokuseret specifikt på kønsdiversitet.”

”Der er for få kvindelige rollemodeller, for få kvinder der starter egen tegnestue og for lidt fokus på gode rammer for at kunne få familieliv og arbejde til at hænge sammen.” Katja Viltoft, bestyrelsesformand, Danske Arkitektvirksomheder

Danske Arkitektvirksomheders undersøgelse byder også på vigtige kommentarer om, hvad kønsdiversitet betyder for arbejdspladsen, og hvad årsagerne kan være til, at der er færre kvinder end mænd, der er ledere og partnere i arkitektvirksomhederne. Katja Viltoft fortæller om de mange kommentarer:

”Det drejer sig om, at der er for få kvindelige rollemodeller, for få kvinder der starter egen tegnestue og for lidt fokus på gode rammer for at kunne få familieliv og arbejde til at hænge sammen. Vigtige emner, som vi også kan genkende fra andre brancher. Og som vi skal se nærmere på i arkitektbranchen.”

Undersøgelsen viser desværre også, at 45 % af de adspurgte kvinder har oplevet at blive diskrimineret på baggrund af deres køn på deres arbejdsplads. For mændene drejer det sig om 4 %. Diskriminationen hos kvinderne drejer sig primært om nedsættende kommentarer om deres køn samt lavere løn, og det er særligt de yngre kvinder der oplever diskrimination.

Det er ifølge Danske Arkitektvirksomheders adm. direktør Lars Storr-Hansen helt uacceptabelt:

”Sexisme og kønsdiskrimination er ikke i orden. Det tager vi skarp afstand fra. Og når næsten halvdelen af respondenterne svarer, at de har oplevet kønsdiskrimination på deres arbejde, så er det noget, vi og vores medlemmer skal tage meget alvorligt. Det er simpelhent ikke okay. Vi er i 2023. Nu må vi videre.”

Alle talenter skal i spil

Danske Arkitektvirksomheder har gennem de seneste år opfordret medlemmer til at have særlige politikker på området, at tilslutte sig Dansk Industri’s Diversity Pledge samt Ledernes 0-tolerence og dermed at tage såvel sexisme som ligestilling alvorligt. Organisationen fortsætter arbejdet med at fremme kønsdiversiteten i ledelsen hos arkitektvirksomhederne gennem eksempelvis fokus på rollemodeller, gennem analyser og ikke mindst ved at være åbne omkring emnet. Lars Storr-Hansen ser frem til dette arbejde og uddyber:

”Vi har, hos Danske Arkitektvirksomheder, et særligt fokus på ledelsen og partnerkredsene og på at fremme en mere lige kønsfordeling der. Alle brancher bør forholde sig til og arbejde for at skabe større ligestilling mellem kønnene. Alle undersøgelser viser, at det har en afgørende effekt på virksomhedens produktivitet, på kulturen og arbejdsmiljøet. Vi skal simpelthen have alle talenter i spil.”

"Alle undersøgelser viser, at det har en afgørende effekt på virksomhedens produktivitet, på kulturen og arbejdsmiljøet. Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder

Danske Arkitektvirksomheders bestyrelsesformand Katja Viltoft præsenterer undersøgelsens hovedkonklusioner på konferencen Hvordan arbejder vi sammen? på DAC i forbindelse med Kvindernes Internationale Kampdag onsdag den 8. marts 2023.

Kontaktoplysninger
Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Danske Arkitektvirksomheder, lsh@danskeark.dk, tlf. 4119 3304
Katja Viltoft, bestyrelsesformand i Danske Arkitektvirksomheder og partner hos JJW Arkitekter, tlf.  2944 8571
Karen Sejr, kommunikationschef i Danske Arkitektvirksomheder, ks@danskeark.dk, tlf. 3034 8285

Undersøgelse af kønsdiversitet i arkitektvirksomheder