ABR 18 og AB 18 i høring

Opdateret 01.03.18 |
Af:
Preben Dahl

Fredag den 2. februar 2018 sendes udkast til en ny ABR og AB i høring. AB-Sekretariatet afholder den 21. februar sammen med Dansk Selskab for Byggeret en høringskonference, hvor du kan høre mere om revisionen. Danske Arkitektvirksomheder er part i forhandlingerne og har accepteret ordlyden af dokumenterne.

De nye aftaledokumenter får stor betydning for branchens og ikke mindst arkitekters og ingeniørers arbejde og processer. De nye dokumenter forudsætter en langt strammere styring af projekterings- og udførelsesprocessen og kommunikation med klienten. Det er derfor vigtigt, at arkitektbranchen indretter sig på de nye dokumenter. Det er således meget vigtigt, at branchen lærer dem at kende og får tilrettet sine processer til dem.

Sideløbende med arbejdet i AB-udvalget, er Danske Arkitektvirksomheder og FRI i gang med at revidere Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Planlægning 2012, som også undergår store ændringer.

Høringsfasen for ABR og AB løber fra 2. februar til 12. marts. Danske Arkitektvirksomheder sidder med i AB-udvalget, og som part i arbejdet afgiver Danske Arkitektvirksomheder ikke høringssvar. 

Medlemmer, der har en mening om aftaledokumenterne, er imidlertid velkomne til på egen hånd, at udarbejde høringssvar.

Høringsmaterialet kan fra fredag den 2. februar hentes her

Udover ABR 18 og AB 18, som er i høring, udarbejder AB-udvalget også ABT 18 samt forenklede udgaver af ABR 18 og AB 18. Der kommer ligeledes en række ”appendikser” samt en betænkning til dokumenterne, der nærmere uddyber indholdet.

Høringskonference

Onsdag den 21. februar 2018 afholder AB-sekretariatet i samarbejde med Dansk Selskab for Byggeret en høringskonference, hvor udvalget forklarer yderligere om revisionen.

Læs om konferencen og tilmelding her

Medlemsmøder og kurser

Aftaledokumenterne forventes endelig vedtaget primo maj 2018. Når aftaledokumenterne er vedtaget, iværksætter Danske Arkitektvirksomheder i samarbejde med FRI en oplysningskampagne overfor medlemmerne, og efterfølgende arrangeres ligeledes en række kurser om ABR 18 og AB 18.

I maj måned 2018 afholder Danske Arkitektvirksomheder sammen med FRI medlemsmøder i Aalborg, Aarhus, Kolding og København. Information om medlemsmøderne, herunder tid og sted, annonceres i vores nyhedsbrev.