Foto fra arkitektvirksomhed

Unge arkitekter har fokus på klima og arbejdsforhold

Dato 21.09.22 |
Af:
Karen Sejr

Foto JJW Arkitekter

”Den nye generation af arkitekter vil forandre samfundet. For dem er det altafgørende at arbejde et sted, hvor arbejdsforholdene er i orden og klimaet i fokus.” Det er konklusionen på en ny undersøgelse, som Arkitektforeningen har fået lavet i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus og Det Kongelige Akademi, Arkitektur, Design og Konservering.

Opsvinget i byggebranchen har de seneste år betydet høj beskæftigelse som igen har betydet, at der har været rift om arbejdskraften og kompetencerne. Ikke blot når det kommer til de erfarne arkitekter men også, når det gælder praktikanter og nyuddannede arkitekter hos arkitektvirksomhederne.

Men hvilke krav og forventninger har de nyuddannede – og de arkitektstuderende – egentlig til  arbejdspladsen, løn og deres faglighed i forhold vedr. egen udvikling samt udviklingen af arkitekturen?

Det kortlægger en ny undersøgelse som Arkitektforeningen har fået lavet i samarbejde med Arkitektskolen Aarhus og Det Kongelige Akademi, Arkitektur, Design og Konservering. Og konklusionen er klar: De unge arkitekter er drevet af ambitioner for klima og miljø, men de har også fokus på virksomhedernes kultur og ansættelsesforhold. Ifølge undersøgelsen svarer hele 90% af de yngre arkitekter, der har deltaget i undersøgelsen, at det er ”afgørende vigtigt”, at der er ordentlige arbejdsforhold for medarbejdere og praktikanter.

Læs undersøgelsen her

”Der er generelt en bevægelse i samfundet blandt en del unge, hvor de søger andre værdier og mål, også i deres arbejdsliv." Katja Viltoft, bestyrelsesformand i Danske Arkitektvirksomheder og partner i JJW Arkitekter

Vi har brug for de unges engagement

Katja Viltoft der er partner i arkitektvirksomheden JJW Arkitekter og bestyrelsesformand hos Danske Arkitektvirksomheder nikker genkendende til dette:

”Vi oplever også, at den unge generation er meget bevidst, og det ser vi som en stor force, fordi der skal ske en transformation af hele byggebranchen i forhold til bæredygtighed. Og her får vi brug for de unges engagement og viden om nye værktøjer og bæredygtige materialer etc. Bl.a. kræver de nye bæredygtighedskrav i bygningsreglementet fx LCA beregninger, her er der i høj grad brug for at den unge generation byder ind.”

I forhold til de unges forventninger til ansættelsesforhold og work-life-balancen siger Katja Viltoft:

”Der er generelt en bevægelse i samfundet blandt en del unge, hvor de søger andre værdier og mål, også i deres arbejdsliv. Det er en udfordring - ikke kun i arkitektvirksomheder - og alle virksomheder skal finde ud af, hvordan de nye generationer kommer til at indgå i fremtidens arbejdsmarked.” Hun uddyber:

”Det er en løbende opgave for virksomhederne og de unge arkitekter at være i dialog om arbejdskultur, projekter, bæredygtighed og arkitektvirksomhedernes rolle. Arkitektbranchen har brug for både de unges engagement og virksomhedernes erfaringer, hvis vi skal realisere vores vision om, at arkitektvirksomhederne ”Former en bæredygtig fremtid”.”

Og ønsket om ”ordentlige ansættelsesforhold” for medarbejdere og praktikanter ligger helt da også helt i tråd med Danske Arkitektvirksomheders holdning: Der skal være ordnede forhold på tegnestuerne for alle medarbejdere, også for de studerende.

Aflønning af praktikanter, studentermedhjælpere m.m.

Praktikanter fra arkitektskolerne, der er er i meritgivende praktikophold på virksomhederne som led i deres studie, må ikke modtage løn men alene en erkendtlighed på op til kr. 3000 om måneden. De nærmere regler er i beskrevet i DI’s vejledning ”Studerende i praktik – DI.”

Læs mere her

Studerende, der er tilknyttet til virksomhederne som studentermedhjælpere, er ikke overenskomstomfattede, og skal derfor forhandle deres løn med virksomheden. Vi anbefaler – når studerende skal ansættes som studentermedhjælpere, enten fuldtid under en studiepause eller på deltid ved siden af studiet – at man lægger sig op ad de timesatser, der er aftalt for studerende i staten.

Se satserne her

Færdiguddannede arkitekter er omfattet af Arkitektoverenskomsten, som forhandles mellem DI og FAOD/JA.

Se overenskomsten her