Overenskomst med Forbundet Arkitekter og Designere samt Jordbrugsakademikere

Opdateret 19.07.19

Overenskomsten med Forbundet Arkitekter og Designere (FAOD) og Jordbrugsakademikerne (JA) omfatter bl.a. arkitekter, landskabsarkitekter, civilingeniører i arkitektur og design samt arkitekter fra andre EU-lande.

Overenskomsten med FAOD og JA gælder for en række medarbejdere:

  1. Akademiske arkitekter fra enten KADK eller Arkitektskolen Aarhus (cand.arch.)
  2. Arkitekter fra andre EU-lande, hvor deres uddannelse opfylder EU-kravene. 
  3. Arkitekter, som uden at have opfyldt betingelserne under de første to punkter, men er blevet optaget i Akademisk Arkitektforening før 1.april 2005.
  4. Landskabsarkitekter med kandidatgraf fra KVL og KU-Life samt tilsvarende uddannelser fra Norge og Sverige. 
  5. Civilingeniører i arkitektur og design (cand. polyt og cand.scient.techn.) fra Aalborg Universitet.
  6. Designere (cand.design) fra KADK
  7. Overenskomsten er gældende til ultimo februar 2020. 

Overenskomsten omfatter regler omkring løn, pension, efteruddannelse med mere.

Her kan du finde både en dansk og en engelsk udgave af overenskomsten samt informationer om anerkendelse af arkitekter fra andre EU-lande.

Overenskomst med FOAD & JA 2017-2020
The Collective Agreement for Architects 2017-2020
Anerkendelse af arkitekter fra andre EU-lande