Foto: Ryesgade 30 af Krydsrum Arkitekter
Det er rent win-win på Ryesgade 30, hvor Krydsrum Arkitekter med deres nye taglejligheder sparer beboerne for 56% af deres energiregning samtidig med, at de udfylder et behov for nye boliger i hovedstaden.

Byggeriet skal gå forrest

Opdateret 12.06.18 |
Af:
Mia Winther-Queen

Foto: Krydsrum Arkitekter

Byggeriet er et af de helt store omdrejningspunkter, når det handler om at løse nogle af verdens udfordringer. Forklaringen kom direktør i Danske Arkitektvirksomheder Lene Espersen med, da hun gæstede Byggeriets Ledelsescenter for nylig. Renovering, klimasikring og fokus på langsigtede investeringer i byggeriet er nogle af de løsninger, der kan hjælpe Danmark til at opfylde FN's 17 Verdensmål. 

Er kloden stadigvæk et godt sted at bo i 2070? Ifølge FN har verden mange og store udfordringer. Befolkningstilvækst, klimaudfordringer og øget råvarepriser er bare nogle af de udfordringer som verdens lande står over for. Det virker måske uoverskueligt, men en stor del af verdens lande er også gået sammen for at løse netop de udfordringer, der præger verden lige nu. 

Måske er du stødt på FN’s 17 Verdensmål? Hvis ikke kan du stadig nå at være med. Det er nemlig dem, der skal være med til at sikre, at kloden også er et godt sted at bo i 2070.

Læs mere om FN's Verdensmål

Direktør i Danske Arkitektvirksomheder Lene Espersen mener, at byggeriet kan være med til at løse mange af udfordringerne de 17 Verdensmål i talesætter. Flere medlemmer hos Danske Arkitektvirksomheder er allerede på vej. 

Danmark ligger fx i toppen over lande, der klarer sig godt, når det gælder sundhed og helbred, ifølge FN. Det kan blandt andet skyldes et øget fokus på sundhedsbyggerier, mener Lene Espersen. 

For eksempel har Psykiatrisk Afdeling Esbjerg nedbragt brugen af bæltefikseringer af patienterne med 69% siden ud- og ombygningen, som Arkitema Architects har stået for. Det er ikke kun inden for sundhedsområdet, at byggeriet kan være med til at løse verdens udfordringer. I Lemvig har de fx sikret byen mod storme med højvandsmøblet Le Mur, som er tegnet af Hasløv & Kjærsgaard Arkitekter. Krydsrum Arkitekter har sikret beboerne på Ryesgade 30 en besparelse på energiregningen på 56% ved at udnytte taget til taglejligheder, som bygherren så har kunnet sælge. 

En af de helt konkrete udfordringer som står i vejen for de langsigtede løsninger, som ovenstående er eksempler på, er det alt for store fokus på omkostningerne i forbindelse med projektering og udførelse. Det kan nemlig forhindre løsninger, der fx kan gavne miljøet, økonomien eller sundheden på lang sigt. 

Se og hør Lene Espersen tale om udfordringer, løsninger og de gode eksempler herunder.