Foto fra kontoret

Udbudsloven under revision

Dato 31.01.22 |
Af:
Preben Dahl

Foto: Kontraframe

Udbudsloven er lige nu under revision og ventes fremlagt i løbet af marts 2022. Hos Danske Arkitektvirksomheder er vi spændte på det nye lovforslag og håber, at det også vil skabe flere muligheder for de små arkitektvirksomheder.

Selvom vi formentlig blot kan forvente mindre justeringer af udbudsloven, påkalder lovændringen sig stor interesse, fordi de enkelte lande indenfor direktivets rammer alligevel har mulighed for at påvirke de offentlige indkøb og leverandørernes situation. Læser man regeringens lovprogram fra oktober 2021 er formålet med lovændringen:

  • At sikre effektiv konkurrence om de offentlige opgaver
  • At understøtte små og mellemstore virksomheders muligheder for at deltage i udbud
  • At fremme innovation
  • Endelig vil lovforslaget bidrage til at gøre reglerne mere klare og øge fleksibiliteten med det formål at mindske transaktionsomkostninger hos såvel ordregiver som leverandører.

Det følger ligeledes af regeringens lovprogram, at lovforslaget er en opfølgning på initiativer om et styrket offentligt-privat samarbejde og udbud, herunder evalueringen af udbudsloven fra 2021.

De små arkitektvirksomheder har sværere ved at få fat på de offentlige kontrakter, selvom de både har kompetencerne og ressourcerne til at løse opgaverne. Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder

Behov for yderligere regulering

Selvom regeringens fire punkter er prisværdige indsatsområder, kan der stadig være behov for yderligere regulering. Regeringen har indtil nu holdt kortene tæt ind til kroppen og det kan derfor være svært se, hvorledes de fire indsatsområder vil blive udfoldet, og om der sniger sig andre emner ind i lovarbejdet. Men selvfølgelig er der altid nogen forhold, som man kan ønske sig at regeringen tager med, når lovarbejdet skal udføres.

Preben Dahl, advokat og chefjurist hos Danske Arkitektvirksomheder har skrevet en artikel til magasinet "Hospital Drift & Arkitektur" omkring hvordan den nuværende udbudslov både tilgodeser og udfordrer arkitektvirksomhederne, og overordnet set har Danske Arkitektvirksomheder været tilfredse med udbudsloven. "Behovet er set med vores briller ikke en masse nye regler, men i højere grad en adfærdsændring hos den offentlige indkøber i forhold til bedre inddragelse af de små og mindre virksomheder, og større forståelse for tilbudsgivernes omkostningsniveau ved tilbudsafgivelse. Men selvfølgelig kan loven forbedres på visse punkter og vi imødeser med spænding regeringens lovforslag" lyder det fra Preben Dahl.

Læs hele artiklen på side 22 i Hospital Drift & Arkitektur