WE BUILD DENAMRK logo.

Et nyt samlingspunkt for alle i bygge- og anlægsbranchen

Dato 20.01.21 |
Af:
Ida Fink Speiermann

172 virksomheder har allerede meldt sig ind i erhvervsklyngen, heriblandt flere arkitektvirksomheder. For at give virksomheder mulighed for at opleve, hvad klyngen kan tilbyde, er det gratis at være medlem helt frem til onsdag den 30. juni 2021.

Uddannelses- og forskningsministeriet udpegede i oktober 2020 den nye erhvervsklynge WE BUILD DENMARK som den officielle klynge for byggeri og anlæg i Danmark.

Formålet er at skabe ét stærkt samlingssted for alle i bygge- og anlægsbranchen – både virksomheder, vidensinstitutioner og det offentlige – om fremtidens bæredygtige og digitale teknologier, smarte byer og lokalområder, innovation, forretningsudvikling, produktivitet, vækst og internationalisering.

Organisationen samler hele byggebranchen og giver medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder m.fl. rigtig gode muligheder for at deltage i projekter der fremmer innovation og udvikling i byggeriet.

Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder og næstformand i WE BUILD DENMARK, anbefaler medlemmer at bakke op om initiativet og benytte sig at ”åbningstilbuddet”, der omfatter gratis medlemskab indtil onsdag den 30. juni 2021. Hun uddyber:

”Som arkitektvirksomhed får man her en unik mulighed for at kunne indgå i innovations- og erhvervsfremmeprojekter, når det handler om bæredygtighed i byggeriet, cirkulær økonomi, digitaliseringsmuligheder – nationalt som internationalt. Det er en stor mulighed for at samarbejde på tværs af byggeriets værdikæde, i samarbejde med vidensinstitutioner og med mange kommunale medaktører.”

”Det er en stor mulighed for at samarbejde på tværs af byggeriets værdikæde, i samarbejde med vidensinstitutioner og med mange kommunale medaktører.” Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder

Fremover vil al statslig medfinansiering køre igennem den nye klynge, og det betyder dét innovationssamarbejde mange medlemmer af Danske Arkitektvirksomheder tidligere har deltaget i – i regi af Innobyg, eller erhvervsfremmeprojekt via BYGfyn, Gate 21, smart city cluster eller NBE – fremover vil ske i den nye klynge.

Frem til onsdag den 30. juni 2021 er det gratis at blive medlem af WE BUILD DENMARK.

Læs mere om WE BUILD DENMARK