Fravigelser til de nye aftaledokumenter

Opdateret 24.10.18 |
Af:
Preben Dahl

Vi ser desværre allerede nu enkelte bygherrer, advokater og bygherrerådgivere fravige bestemmelserne til ABR18, AB18 og ABT18. En farlig udvikling og en kedelig glidebane, der risikerer at skade byggeriet, mener Danske Arkitektvirksomheder.

I sommeren 2018 fik vi som bekendt de nye aftaledokumenter AB18, ABT18, ABR18 og en ny ydelsesbeskrivelse Byggeri og Landskab 2018. Et af hovedformålene med revisionen var for rådgiverne og entreprenørerne at undgå de mange fravigelser til ABR89, AB92 og ABT93, som tilbudsgiverne de seneste mange år har skulle stå model til. Derfor virker det ekstra beskæmmende, når vi allerede nu hører eksempelvis bygherrerådgivere og advokater rådgive deres bygherrer om at fravige dokumenterne.

Aktuelt udbud med markant fravigelse

Senest er Danske Arkitektvirksomheder blevet bekendt med et udbud, hvor University College Syddanmark har udbudt et undervisningsbyggeri på 9.000 m² i Kolding i totalentreprise. I udbudsmaterialet fraviger bygherren bestemmelsen i ABT18, §8, stk. 5. Fravigelsen betyder, at bygherren i princippet kan gøre et ansvar gældende direkte mod underrådgiveren udenom totalentreprenøren, og at bygherren ikke skal respektere den mellem totalentreprenøren og underrådgiveren aftalte ansvarsbegrænsning. Underrådgivers ansvar er således ubegrænset.

Fravigelsen til ABT18 § 8, stk. 5 svarer til det for rådgiverne ganske ubehagelige resultat i Bubbledeck-sagen, som medførte, at et ingeniørfirma blev dømt til at betale en erstatning på 65 millioner kroner + renter for fejl i kontrollen af statiske beregninger. En opgave med et honorar til 80.000 kroner og et ansvar, der var begrænset til honoraret. Det var netop følgerne af Bubbledeck-sagen, som AB-udvalget ønskede at gøre op med.

Det konkrete udbud indeholder en række andre væsentlige fravigelser til ABT18, som totalentreprenøren og underrådgiverne bør være særlig opmærksom på.

Fravigelser risikerer at vælte hårfin balance

AB-dokumenterne udgør et sammenhængende system med forpligtelser på alle sider af bordet. For at systemet skal fungere optimalt, er det vigtigt, at man ikke piller enkelte elementer ud af systemet, for så risikerer det at bryde sammen.

Ønsket om at undgå fravigelser til aftaledokumenterne, var - som nævnt - en af de væsentligste årsager til at arkitekter, ingeniører og entreprenører var interesseret i en revision. Og ønsket om at undgå de mange og urimelige fravigelser, var en af de væsentligste årsager til at entreprenør- og rådgiversiden under AB-forhandlingerne accepterede en række nye vilkår i aftaledokumenterne.

Fravigelser risikerer at vælte den hårfine balance, der er skabt i dokumenterne. Hvis bygherren ikke beskriver opgaven præcist og entydigt som det er forudsat i ABR18, opstår der tvivl om omfanget af rådgiverens leverance, og det skaber risiko for tvivl om aftalens indhold. Fraviger bygherren eksempelvis reglen om, at bygherren skal respektere de ansvarsbegrænsninger, der er aftalt mellem en totalrådgiver og underrådgiver, risikerer man, at seriøse rådgivere bliver nødt til at sige nej til opgaven, idet man som rådgiver altid er nødt til at kende størrelsen på sin risiko.

Balance i dokumenterne er vigtig, og på den lange bane har alle parter en interesse i at sikre, at de nye dokumenter ikke fraviges, ellers risikerer branchen, at aftalerne fortsat er alt for uigennemsigtige med deraf følgende risiko for konflikter m.m., og så har det omfattende revisionsarbejde været forgæves.