Gratis adgang til udbudsportalen er ikke begrænset til én bruger

Opdateret 04.09.19 |
Af:
Signe Moeslund Mains

Offentlige ordregivere er forpligtet til at udbyde opgaver privat, og give fri, direkte og fuld adgang til udbudsmaterialet. Gratis adgang til udbudsportalen og materialet må ikke være begrænset til én bruger, og er i strid med udbudsloven, lyder det fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 

Offentlige ordregivere er forpligtet til at udbyde opgaver digitalt. Mange ordregivere benytter derfor private udbudsportaler, når de udsender EU-udbud m.v.

Ifølge udbudsloven skal ordregiver give ”fri, direkte og fuld” adgang til udbudsmaterialet, og der må altså ikke kræves betaling for adgang til at deltage i offentlig udbud. Det betyder, at tilbudsgivere og potentielle ansøgere skal have gratis adgang til materialet, også når ordregiverne benytter sig af de private udbudsportaler. Det er således ordregiver som skal afholde udgifterne til den elektronisk adgang for tilbudsgiveren, herunder betaling til udbudsportalen.

Nogle af udbudsportalerne har imidlertid fortolket bestemmelsen således, at de kun behøver at give en virksomhed én gratis adgang, mens de efterfølgende adgange koster penge. Det har givet udfordringer for især større og mellemstore virksomheder, hvor flere personer/afdelinger skal have adgang til udbudsmaterialer.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har meddelt, at bestemmelsen i udbudsloven skal forstås som, at alle tilbudsgivere og potentielle tilbudsgivere skal have gratis adgang. Udbudsportalen må således ikke begrænse den gratis adgang til kun én person. En sådan begrænsning vil være i strid med udbudsloven.

Læs mere på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside