Foto fra Klimatilpasning i Kokkedal
Med afskaffelse af anlægsloftet kan flere kommuner komme igang med klimatilpasningsprojekter som her i Kokkedal.

Regeringen vil afskaffe anlægsloftet

Dato 26.03.20 |
Af:
Karen Sejr

Foto: Klimatilpasning i Kokkedal af Schønherr Landskabsarkitekter / Carsten Ingemann

Regeringen indgår aftaler med KL og Danske Regioner om tiltag som skal understøtte dansk økonomi. Med aftalerne er der enighed om at fremrykke og gennemføre planlagte anlægsinvesteringer i 2020. Samtidig er der enighed om en række tiltag der skal medvirke til at afhjælpe likviditetsproblemer hos leverandører til det offentlige.

Regeringen sætter kommuner og regioner fri af anlægsloftet. Helt konkret vil det betyde, at projekter som ikke har kunnet igangsættes pga. den stramme økonomiske styring de danske kommuner har været underlagt i flere år, kan igangsættes. Dvs. energirenoveringer, renoveringer af skoler, anlæg af legepladser, gennemførsel grønne klimaprojekter m.m.

"I den nuværende situation, hvor der er likviditetsmangel i den private sektor, er det helt afgørende, at de offentlige ordregivere holder samfundet i gang og sikrer, at der ikke kommer gabende tomme ordrebøger hos alle dele af byggeriets værdikæde." Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder

Danske Arkitektvirksomheder har allerede være ude tidligere på ugen og opfordret regeringen til at se nærmere på anlægsloftet. Lene Espersen glæder sig over udsigten til, at der skal komme gang i energirenoveringer og de grønne klimaprojekter:

”Tak til Regeringen, KL og Danske Regioner for at lytte til den opfordring der har lydt fra store dele af dansk erhvervsliv, herunder Danske Arkitektvirksomheder. I den nuværende situation, hvor der er likviditetsmangel i den private sektor, er det helt afgørende, at de offentlige ordregivere holder samfundet i gang og sikrer, at der ikke kommer gabende tomme ordrebøger hos alle dele af byggeriets værdikæde."

Lene Espersen understreger endvidere, at det også er hjælp til selvhjælp for velfærdsstaten:

"Virksomheder der holdes i gang sørger både for at holde folk i beskæftigelse og betale skat - og skabe vækst. Samtidig er det meget klogt at tænke i klimatilpasning og energirenovering, så Klimalovens mål om en 70 % reduktion af CO2 kan starte allerede her i foråret via nye offentlige investeringer.”

Se også Lene Espersens kommentar til initiativet på LinkedIn