OK23 logo

OK23: Enighed om at indgå i mæglingsskitsen

Dato 14.03.23 |
Af:
Maria Kiersgaard Frisch

Dansk Industri og FAOD, KF, TL og DM blev i fredags gensidigt enige om, at der ikke kunne opnås enighed om en særskilt fornyelse af arkitektoverenskomsterne og om derfor at indgå i forligsmandens samlede mæglingsskitse.

Forligsmandens samlede mæglingsskitse læner sig op ad de forhandlingsresultater, der er opnået på industriens øvrige overenskomster. De lønstigninger og satsændringer mv., der reguleres på industriens overenskomster, vil derfor forventeligt også slå igennem på arkitektområdet. Det ved vi mere om, når mæglingsskitsen foreligger.

De eksisterende overenskomster udløb den 1. marts 2023, men forligsmanden har udsat konflikt på arbejdsmarkedet til den 29. marts. Arbejdet på virksomhederne fortsætter derfor som hidtil.

Du kan læse mere om overenskomstforhandlinger, herunder om konflikt, her:

Dansk Industris OK2023-hjemmeside