Piktogram reuse

BR18: Cases søges!

Dato 06.04.22 |
Af:
Kirstine Brøgger Jensen

Bygningsreglementet skal understøtte den grønne omstilling. Vi søger derfor cases, der vidner om, hvordan BR18 fungerer i praksis - ikke kun ift. bæredygtighed, men over den brede kam: ift. tekniske krav, byggesagsbehandling, bygningsreglementets anvendelighed o.lign.

Bygningsreglementet er et væsentligt redskab ift. grøn omstilling af byggeriet, men i dag har vi BR18, der byder på en række udfordringer i denne henseende.
 
I Danske Arkitektvirksomheder søger vi cases, der vidner om, hvordan BR18 fungerer i praksis - ikke kun ift. bæredygtighed, men over den brede kam: ift. tekniske krav, byggesagsbehandling, bygningsreglementets anvendelighed o.lign. Formålet er at styrke vores politiske arbejde ift. at udforme et bygningsreglement, der understøtter grøn omstilling - og at få et bygningsreglement, der er forankret i byggeriets virkelighed.

Derfor opfordrer vi vores medlemmer - arkitektvirksomhederne - til at dele deres erfaringer – de sure og søde, de store som små.

Beskriv din case - med få eller flere ord. Vedhæftede skema kan anvendes eller du kan skrive direkte via mail. Cases sendes til Kirstine Brøgger Jensen på e-mail: kbj@danskeark.dk senest fredag den 29. april 2022.

Danske Arkitektvirksomheder er sammen med Arkitektforeningen tovholder for en arbejdsgruppe, der skal formulere forslag til ændringer af bygningsreglementet. Gruppen arbejder under Strategisk Dialogforum, der er byggebranchens samlede talerør til lovgiverne. Bemærk at vi også afholder workshop i København om samme emne.

Læs mere her

Skema til beskrivelse af case