Foto af stillads

Et bæredygtigt bygningsreglement – er det muligt?

Dato 25.04.22 |
Af:
Kirstine Brøgger Jensen

Foto: bstad, Pixabay

Vi skal styrke den grønne omstilling i byggeriet, men lovgivningen spænder i dag ben for arkitekterne arbejde. Danske Arkitektvirksomheder og Arkitektforeningen sætter derfor bygningsreglementet til debat for at kunne skabe den nødvendige forandring. For hvilke barrierer og muligheder giver BR18 ift. at bygge bæredygtigt?

Kom og hør konkrete erfaringer fra branchen og bidrag gerne til diskussionen med dine erfaringer. Du skal ikke være ekspert i bygningsreglementet for at deltage.

Program

Indledning
v/ Peter Andreas Sattrup, Danske Arkitektvirksomheder (moderator på dagen)

Er der mulighed for et mere bæredygtigt bygningsreglement?
Erfaringer og bud på fremtidens reglement v/ Michael H. Nielsen, seniorrådgiver for Energi og Bygninger i Concito

Hvor møder vi benspændene?
Erfaringer fra en tegnestue v/ Jakob Strømann-Andersen, director, Innovation and Sustainability, Partner v. Henning Larsen

Erfaringsudveksling/Miniworkshop
Faciliteret debat med henblik på:
– at kortlægge erfaringer med, hvordan BR18 fungerer i praksis og
– at afdække krav og forslag til, hvad et bæredygtigt bygningsreglement skal kunne

Afslutning med netværk og forfriskninger

Det er gratis at deltage. Der er begrænsede antal pladser, der besættes efter først-til-mølle-princippet.

På tværs af byggebranchen er der i 2022 nedsat en arbejdsgruppe, der har til formål at kortlægge barrierer og formulere fremtidige veje for et mere bæredygtigt bygningsreglement. Arkitektforeningen og Danske Arkitektvirksomheder er tovholdere for arbejdsgruppen, og vil arbejde for at indsatsen både tage bredt afsæt i erfaringer fra praksis samt formulerer ambitiøse forslag til forandring af BR18. Kommissorium er at give politisk indspark ift. regeringens 70/30 målsætning.