Bygherrens entrepriseforsikring kan forringes af byggestop

Dato 18.03.20 |
Af:
Paul K. Jeppesen

Ved din bygherre, at hans eller hendes entrepriseforsikring forringes ved lukning af byggepladsen? Forsikringsmægleren Marsh har udsendt en information, som du bør videregive til din bygherre.

Bygherrens entrepriseforsikring er ikke dit ansvar, og du skal i almindelighed ikke bevæge dig ud i rådgivning herom, da du kan pådrage dig et ikke-forsikringsdækket ansvar. Men i den aktuelle situation med corona-virus, bør du opfordre din bygherre til at kontakte sit entrepriseforsikringsselskab, hvis byggeriet udsættes eller standses.

Vores forsikringsmægler Marsh har udsendt følgende information, som du kan videresende til orientering, uden at besvare opfølgende spørgsmål med andet end at henvise bygherren til at kontakte sit forsikringsselskab:

”Vi ser i disse dage, at mange virksomheder, herunder leverandører til byggeriet, lukker ned for produktionen. Dette med afsæt i mangel på arbejdskraft og/eller forsinkede materialeleverancer. Det er forventeligt, at mange byggepladser vil blive påvirket direkte i form af medarbejdere, der bliver syge eller skal i karantæne, eller indirekte i form af manglende leverancer.

En entrepriseforsikring dækker som udgangspunkt udgifter og tab som følge af en fysisk skade, hvorfor følgerne af corona-virus, som eksempelvis erstatning/godtgørelse for tab som følge af forsinkelse m.v., ikke kan forventes dækket af en entrepriseforsikring. Disse krav skal behandles inden for AB/ABT-aftalegrundlaget.

Fysisk skade på byggeriet vil blive behandlet af forsikringen. Hvis der er ikke er sket en tingskade, der ikke dækning. Dette gælder også for DSU-dækninger (delay in start-up) for avancetab og ekstraomkostninger som følge af en forsinkelse af projektets levering.

Der kan være undtagelse til dette, hvis dækning for ”Denial of Access”. Afhængigt af klausulens ordlyd kan den give dækning for forsinkelse, hvis kunden er forhindret i at få adgang til byggepladsen/sitet grundet såkaldte ”specific extraneous events”, som måtte være oplistet i policen.

Vigtigt i relation til nedlukning af byggepladser

En standard entrepriseforsikring har krav om, at nedlukning af byggepladsen i mere end 7 dage skal rapporteres til forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet vil herefter vurdere, under hvilke betingelser forsikringsdækningen kan opretholdes.

Forsikringen kan tillige have skærpet krav under tyveridækning, i form af krav om rundering eller lignende tiltag, der kræver, at personale er tilstede på byggepladsen.

Hvis byggepladsen blive lukket på grund af corona-virus, er det således yderst vigtigt at informere forsikringsselskabet herom. Dette for at sikre opretholdelse af nuværende forsikringsdækning, herunder eventuel tilpasning af tyverisikring, forlængelse af byggeperiode samt eventuelt forhøjelse af anlægssum.”