Illustration verdensmål

Høringssvar: Supplerende indikatorer for Verdensmålene

Dato 09.06.20 |
Af:
Sacha Mortensen

Det uafhængige 2030-panel udvikler sammen med Danmarks Statistik danske indikatorer for FN's Verdensmål gennem projektet "Vores Mål". I den forbindelse er deres forslag til indikatorer for 11 af de 17 Verdensmål i høring. Mange af de foreslåede delmål og deres indikatorer henvender sig slet ikke til byggebranchen, på trods af dette stort potentiale for Verdensmålenes indfrielse i byggebranchen. Det påpeger Danske Arkitektvirksomheder i sit høringssvar.

Der er et stort potentiale i dansk arkitektur for at indfri Verdensmålene gennem udvikling af supplerende indikatorer og delmål. Disse kan adressere bæredygtige forbedringer af byggeriets praksis og danne grundlag for at konkretisere såvel samfundsmæssige værdiskabelse gennem formgivning af byer og bygninger, som realiserbare mål for miljøbeskyttelse. 

Danske Arkitektvirksomheder har indsendt høringssvar i forbindelse med Danmarks Statistik og det uafhængige 2030-panels forslag til indikatorer for bl.a. Verdensmålene for bæredygtige byer, klima og partnerskaber. Hovedbudskaberne er:

  • Byggeriet i Danmark står for ca. 40 % af samfundets energiforbrug. Der er derfor et væsentligt potentiale i dansk målestok for at indfri Verdensmålene, gennem udvikling af supplerende indikatorer og delmål, som kan adressere bæredygtige forbedringer af byggeriets praksis.
  • Mange af de foreslåede delmål og deres indikatorer henvender sig slet ikke sig til byggebranchen, på trods af dette stort potentiale for Verdensmålenes indfrielse i byggebranchen.
  • Byggebranchen har stor indflydelse på Verdensmål 12 igennem materialer, genbrug, cirkulærøkonomi samt affaldssortering og håndtering m.m. Der kunne med fordel være mere fokus på tekstilindustrien og byggeriets bidrag til den grønne omstilling.
  • Under SDG 13 ønskes et skarpere fokus på byggeriets rolle, fx ved at lade LCA- og LCC-beregninger indgå i processen. 

Det anbefales endeligt, at der i forlængelse af launch af de nationale delmål og indikatorer sættes gang i udvikling af sektorspecifikke indikatorer for Verdensmålenes delmål. Disse er relevante for praktik i de enkelte sektorer, i byggesektoren for at kunne måle og veje kvaliteten og effekten af bæredygtig udvikling af byggeriet.

Vores mål

Projektet ”Vores Mål” skal munde ud i en rapport med minimum 169 nationale indikatorer, der er relevante at måle på i Danmark. Rapporten bliver overrakt til Folketinget i september 2020. Den skal give danske beslutningstagere en række pejlemærker for udviklingen og kan blive til et redskab, der gør det muligt at prioritere indsatsen herhjemme.

Du kan læse hele høringssvaret herunder.

Høringssvar vedr. Verdensmål