Ressourcer - er noget vi passer på

Opdateret 13.11.18 |
Af:
Mia Winther-Queen og Karen Sejr

DTU Skylab af JUUL | FROST Arkitekter. Foto: STAMERS Kontor

Verdens ressourcer – og især byggebranchens forbrug af dem, er på alles læber. Fra arkitektvirksomheder, ministre og til FN. Danske Arkitektvirksomheders medlemmer viser med deres projekter, hvordan vi kan løse den udfordring alle taler om. Vi har samlet eksemplerne.

Har du ikke hørt om FN’s 17 verdensmål, om cirkulær økonomi, eller at byggeriet står for 40 % af samfundets energiforbrug, så arbejder du nok ikke i byggebranchen. Spørgsmålet om hvordan byggebranchen bruger og genbruger verdens ressourcer – og hvor mange af disse ressourcer, der går til spilde, er blevet det nye sort.

Senest til Building Green-konferencen i Forum, der blev holdt i november, sagde miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen:

”Cirkulær økonomi er sund fornuft. Som et rigt og kompetent land er vi forpligtet til at vise, at vi kan gøre det bedre. Cirkulær økonomi er bestemt på vores dagsorden.”

At byggebranchen spiller en helt særlig rolle for at opfylde flere af FN’s 17 Verdensmål, kommer næppe som en overraskelse. Byggebranchen har alene ansvaret for 30 % af forbruget af jordens ressourcer, 40 % af det globale energiforbrug og op til 30 % af den samlede globale udledning af drivhusgasser. Det er, sagt med andre ord, tid til at handle.

Ny publikation samler de gode ressource-eksempler

Nogen vil måske mene, at det er et sisyfos-arbejde at mindske ressourceforbruget i byggebranchen. En række af Danske Arkitektvirksomheders medlemmer mener og viser noget andet. Vi har samlet og udgivet en række eksempler på bygninger, der nedbringer ressourceforbruget markant i en ny publikation. Publikationen er et udtræk af vores eksempelsamling ”Arkitektur med merværdi” – denne gang med fokus på ”Ressourcer”.

Du kan se hæftet under denne artikel.

Byggebranchen har alene ansvaret for 30 % af forbruget af jordens ressourcer, 40 % af det globale energiforbrug og op til 30 % af den samlede globale udledning af drivhusgasser. Det er, sagt med andre ord, tid til at handle.

Primaeksempler fra hele landet

Dansk nybyggeri er blandt det mest energieffektive i verden. Det skyldes bl.a. at arkitekterne tænker helt fra starten af design og materialevalg på bygningens fremtidige energiforbrug.

Et primaeksempel er SDU Campus Kolding, hvor Henning Larsen Architects har vendt bygningen, så alle facader opnår maksimalt dagslysindfald samtidig med, at bygningens atrium bliver anvendt til naturlig ventilation og natkøling. Det har blandt andet gjort, at Campus Kolding er det første universitet i Danmark, der overholder kravene til Energiklasse 1.

Men danske arkitektvirksomheder har også dokumenteret, at du ikke behøver at bygge nyt for at gøre det energivenligt. På Ryesgade 30 A-C har Krydsrum Arkitekter vist, at det er muligt at renovere en ældre etageejendom, så den både overholder nutidens krav til bolig-, energi- og indeklimaforhold samtidig med, at den bevarer sin kulturhistoriske værdi.

Ressourcer handler om energi, men det handler også om genanvendelse og mindskning af affald i byggeriet. Hvis vi genanvender mere indenfor byggeriet, anslås det i Danmark at kunne øge BNP med op til 45 mia. kr. i årene frem til 2035. Så affald er altså ikke bare – affald.

Det har arkitektvirksomheden Lendager Group i den grad fået øjnene op for. Enfamiliehuset Upcycle House i Nyborg er næsten hovedsageligt konstrueret af rest-materialer, fx er gulvbelægningen lavet af korkpropper. Herudover kan huset skilles ad og komponenterne bruges igen.

Og der er mange flere eksempler på, hvordan æstetik og bæredygtighed kan gå hånd i hånd. Alle eksemplerne finder du i vores eksempelsamling Arkitektur med merværdi.

Se alle eksemplerne på arkitektur der nedbringer ressourceforbruget.

Ressourcer - eksempler på bygninger der nedbringer ressourceforbruget