Illustration af paragraf

Ny EU-dom kan få betydning for rammeaftaler

Dato 30.06.21 |
Af:
Preben Dahl

Tidligere blev det antaget, at ordregiver havde en vis skønsmargen med hensyn til angivelse af kontraktens værdi i udbudsmaterialet. Men denne frihed er begrænset. Ordregiver skal således angive en maksimalværdi eller -mængde i udbudsbekendtgørelsen.

I forbindelse med en sag for Klagenævnet for Udbud om en rammeaftale om levering af medicinaludstyr, har Klagenævnet forelagt nogle præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen, som kan få betydning for fremtidige rammeaftaler. Spørgsmålene angik udbudsbekendtgørelsens angivelse af rammeaftalens værdi eller mængde af varer.

EU-Domstolen kommer i sin afgørelse frem til, at ordregiver i udbudsbekendtgørelsen har en forpligtelse til at anslå en værdi eller mængde af varer for rammeaftalen og at der samtidig foreligger en pligt til at angive en maksimal værdi eller mængde af de varer som rammeaftalen vedrører. Når denne værdi eller mængde er opbrugt, har rammeaftalen udtømt sin værdi, og ordregiver skal udbyde en ny kontrakt.

Tidligere blev det antaget, at ordregiver havde en vis skønsmargen med hensyn til kontraktværdien. Men denne frihed begrænses fremover. Ordregiver skal således angive en maksimalværdi eller -mængde i udbudsbekendtgørelsen. I øjeblikket er det svært at sige noget om, hvorledes afgørelsen vil påvirke rammeaftaleudbud fremover. Almindelige ændringer af kontrakten, der ligger indenfor udbudslovens rammer, er dog fortsat tilladt.

Afgørelsen kan læses her