piktogram

Høring: Ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering

Dato 01.06.22 |
Af:
Karen Sejr

FRI og Danske Arkitektvirksomheder har netop færdiggjort høringsudgaven af Ydelsesbeskrivelse for Arbejdsmiljøkoordinering. Ved høringen vil vi bl.a. gerne have en tilbagemelding på, om der er lovpligtige opgaver under bygherreansvaret, som ikke er entydigt beskrevet, samt om der er ydelser for arbejdsmiljøkoordinatoren, som med fordel kan indarbejdes under Andre ydelser.

Ydelsesbeskrivelsen adskiller sig fra DanskeARK / FRI’s øvrige ydelsesbeskrivelser ved at være knyttet til lovgivning. Bekendtgørelsen nr. 117 om bygherrens pligter af d. 5. februar 2013, er grundlag for arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver, og opgaverne er uddybet i henhold til beskrivelser af metoder og praksis i Arbejdstilsynets vejledninger om, hvordan bygherre kan overholde arbejdsmiljøreglerne.

Ydelser i henhold til projekterendes og rådgiveres pligter efter lov om arbejdsmiljø af 5. februar 2013, indgår ikke i ydelsesbeskrivelsen.

Ydelsesbeskrivelsen samler opgaverne under bygherreansvaret i to kapitler for pligtige ydelser, og et for andre ydelser, der kan udføres af arbejdmiljøkoordinatoren i forbindelse med koordineringen. 

De pligtige ydelser er samlet i:

  • Kapitel 1, der omhandler ydelser i forbindelse med Projekteringsfasen, og
  • Kapitel 2, som omhandler ydelser i fobindelse med Udførelsesfasen
  • Andre ydelser, der kan tilvælges, er samlet i kapitel 3

Ved høringen ønskes følgende spørgsmål særligt belyst: 

  • Er der lovpligtige opgaver under bygherreansvaret, som ikke er entydigt beskrevet, og
  • Er der ydelser for arbejdsmiljøkoordinatoren, som med fordel kan indarbejdes under Andre ydelser, og som ikke hører under projekterendes og rådgiveres pligter eller allerede er beskrevet i YBL 2018

Se høringsudgave af Ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering herunder samt høringsnotat.

Webinar

Vi afholder webinar den 13. juni kl. 13-14, hvor det er muligt at komme med kommentarer. Skriv til Katja Jungfalk Andersen på KJA@moe.dk senest den 13. juni, hvis du ikke har mulighed for at deltage men gerne vil kommentere på forslaget.

Tilmeld dig webinaret her

Høringsudgave: Ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering
Høringsnotat: Ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering