Overbevisende ja til overenskomsten

Både fagforeningernes og DANSKE ARKs medlemmer har med overvældende majoritet stemt ja til resultatet af overenskomstforhandlingerne.

Over 98 procent af stemmerne hos DANSKE ARK sagde ja til overenskomstforliget også hos fagforeningerne (TL, KF og ARKITEKTFORBUNDET) var ja-siden i klart flertal. Det er en opmuntrende og løfterig nyhed for vores branche.

Den nye overenskomst baner vej for helt nye aflønnings- og ledelsesprincipper på arkitektvirksomhederne. Noget vi har kæmpet for gennem mindst fem overenskomstforhandlinger. Resultatet er tilmed udtryk for en stor ansvarlighed, fordi der samtidig er skabt en tryghed for de ansatte i det nye system.

Vi har allerede orienteret grundigt om indholdet og perspektiverne i OK 2012. Det vil jeg ikke gentage. Vi har to medlemsmøder i næste uge, hvor vi kan komme helt i dybden med detaljerne. Om kort tid er de komplette tekster skrevet igennem og underskrevet og straks efter kommer vejledningerne om lønforhandlingerne og lønpolitik. Derefter ligger bolden og ansvaret for implementering hos medlemmerne.

Jeg vil rette en stor tak til alle som har bidraget til det gode resultat. Det har – ikke mindst for forhandlingsdelegationen – været en krævende opgave at opnå det gode resultat. Jeg vil derfor helt ekstraordinært takke de tre medlemmer, som har været med hele vejen: Sheela M. Søgaard (BIG), Trine Truelsen (Lundgaard & Trandberg) og Kaj Wohlfeldt (JJW). Med deres troværdighed, kompetencer og erfaringer fra egne virksomheder har de ydet et uvurderligt bidrag til arkitekterhvervets videre udvikling. Men jeg vil også takke baggrundsgruppens mange medlemmer og de øvrige medlemmer som har deltaget i diskussionerne og holdt forhandlerne på rette spor undervejs.

Endelig selvfølgelig også en tak og anerkendelse til fagforeningernes repræsentanter for deres mod til at gå nye veje på trods af usikkerhed i eget bagland. Med lønmodtagernes ja til resultatet viser de vilje til at se fremad og være med til at udvikle branchen.

Jeg håber, at DANSKE ARKs medlemmer vil gribe chancen og forberede sig godt på de muligheder og forpligtelser som følger med det nye lønsystem.


 


Kommentarer (0)

Log ind på MIT DANSKE ARK for at skrive din kommentar. Alle kommentarer vises her på siden. Mail til DANSKE ARK sendes til info@danskeark.dk


Printed 21 okt 2016 fra http://www.danskeark.dk/Alle_nyheder/Ugens-Fokus/2012-05-03_Ugens_Fokus.aspx

Kontakt

Lene EspersenDirektør, cand.oecon.
mail 
le@danskeark.dk
tel  32 83 05 01
tel  23 27 69 26